Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Prevalence and consequences of hydrogen sulphide in land-based Atlantic salmon production

Alternativ tittel: Omfang og konsekvenser av hydrogensulfid i landbasert lakseoppdrett

Tildelt: kr 12,0 mill.

For å redusere miljøavtrykket har norsk lakseoppdrett gjort store sprang i teknologiske nyvinninger, spesielt i utviklingen av semilukkede og lukkede anlegg. Det er flere fordeler med å ha resirkuleringsteknologi (RAS) i produksjonssystemene. Blant annet har dette resultert i en redusering av mengde vann som brukes og en bedre kontroll av produksjonsmiljøet. Imidlertid er det andre utfordringer som kan føre til problemer i produksjonen. Ett av disse er dannelsen av hydrogensulfid (H2S) som blir stadig mer utbredt i RAS-anlegg og kan føre til akutt massedødelighet. Det er imidlertid lite kunnskap på akkurat hvordan H2S påvirker biologien og fysiologien til laksen. H2Salar er et nytt forskningsprosjekt med mål om å forstå risikoen og virkningene H2S har på fysiologien til atlantisk laks i RAS-anlegg. Ved å først danne et grunnleggende kunnskapsgrunnlag rundt risikoene basert på laboratorie- og feltbaserte studier vil dette videre belyses ved å undersøke hvilke mekanismer H2S-interaksjoner aktiverer på et molekylært nivå, og hvordan dette igjen påvirker de forskjellige fysiologiske responsene som er nøkkelen til å forstå både fiskehelse, velferd og robusthet. Det forventes at resultatene fra dette prosjektet vil være anvendbare på tvers av ulike sektorer i havbruksnæringen, inkludert forskere, akademikere, oppdrettere, teknologileverandører, beslutningstakere og andre interessenter innen havbruk som ser denne utfordringen med H2S i landbasert anlegg. H2Salar vil være utslagsgivende for å redusere fremtidige tap samtidig som man bedrer fiskevelferden, samt øker inntekter og forbedrer konsumenters oppfatning av industrien. Det er satt sammen ett strategisk prosjektkonsortium med to av Norges ledende FoU-institutter innen de miljømessige og biologiske aspektene ved resirkuleringsteknologi (Nofima, NIVA). Danmarks Tekniske Universitet (DTU) vil bidra med høy kompetanse innen fiskefysiologi. I tillegg settes det sammen en rådgivende referansegruppe med næringsaktører.

Problems related to hydrogen sulphide (H2S) have become increasingly prevalent in Norwegian Atlantic salmon recirculating aquaculture system (RAS) facilities, with several cases of mass mortality reported in the last years. There is, however, a significant lacuna in the current understanding concerning the biology and physiology of H2S-fish interactions, specifically in salmon. To solve this challenge, a unique and strategic project consortium has been assembled, including two of Norway’s leading R&D institutes on the environmental and biological aspects of recirculation technology (Nofima, NIVA) and a top-rank academic institution with strong expertise in fish physiology (DTU). In addition, an Industry Reference Group will be set up composed of key industry actors in land-based salmon production. In Work Package 1, a programme for detailed monitoring of H2S and tank water quality will be implemented in several salmon farms operating in RAS in Norway and Denmark. This will be supplemented with routine monitoring of health and welfare status of fish reared in those systems and a series of batch reactor experiments to identify how H2S is formed under different production scenarios. Work Package 2 aims to provide molecular and mechanistic insights into exogenous H2S-host interactions in salmon. We will elucidate how salmon cells respond to H2S and identify molecules that may be exploited as biomarkers for H2S response. We will combine the characterised genetic markers and behavioural reaction to further elucidate the sensing response of salmon to environmental H2S. Work Packages 3 and 4 will employ a series of small-scale and large-scale studies to identify the impacts of acute and chronic exposure to H2S on metabolism, welfare and production performance (WP3), as well as on mucosal health and stress resilience (WP4) in salmon. The expected results will offer new frontier in H2S research in fish, particularly in developing knowledge-based mitigating measures.

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning