Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

MIA - Measures for Improved Availability of medicines and vaccines

Alternativ tittel: MIA - Hvordan sikre god nok tilgjengelighet for vaksiner og medisiner?

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

300867

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Fagområder:

COVID-19 gav umiddelbare problemer for medisinforsyning i hele verden og synliggjorde sårbarheten til disse forsyningskjedene i full skala. Medisinmangel var allerede et økende globalt problem i normale tider før pandemien, spesielt medisiner som ikke lenger har patent (generiske). Når forsyningskjeder for medisiner bryter sammen kan det gi alvorlige følger i form av sykdom og i verste fall død. Til tross for at beslutningstakere i mange land hadde diskutert strategier for å håndtere problemet, var det få tiltak som hadde blitt satt i verk da pandemien var over oss. Nå ser vi økt interesse fra myndighetene for sårbarhetene og nivået på beredskapen. Men de mange interessentene har ulike mål og insentiver når det gjelder fokuset på kostnader, kvalitet, service og bærekraftige løsninger. Forsyningskjedene et komplekse med mange involverte aktører, de er globale og sårbare på grunn av spesialisering og ‘slanking’ (få buffere) i kjedene og flytting av produksjonen til lavkostnadsland. Fokuset på lave priser for generiske medisiner har gitt reduserte offentlige utgifter og flere mennesker mulighet til å kjøpe dem, men har samtidig resultert i færre produsenter av mange medisiner. Dette i tillegg til manglende transparens og informasjonsdeling betyr at det å ‘fikse’ årsakene til problemene er lettere sagt enn gjort. Prosjektet kombinerer kunnskap fra supply chain management (SCM) med offentlig global helse, farmasi, og helseøkonomi for å bidra til beslutningstakerne med data, beslutnings-støtte, og verktøy. Sammen med partnere fra Folkehelseinstituttet (FHI), INSEAD Business School i Frankrike, Lancaster University i Storbritannia, RSM og Jimma (Etiopia) tar BI en system-tilnærming til kjedene. Vi bidrar med kunnskap på hvilke typer av løsninger som brukes for å unngå mangel i (ab)normale tider og beslutningstakernes rolle i valg og implementering. Vi har bragt myndighetenes perspektiv inn I OSCM og vise versa og har demonstrert behovet for tverrvitenskapelig tilnærming til medisinmangel. Vi har bidratt med innsikter på hvordan man skal forberede forsyningskjeder for legemidler og medisinsk utstyr på fremtidige epidemier på langsikt og presentert praktiske konklusjoner og implikasjoner for beslutningstakerne. Et nøkkelfunn er behovet for å kombinere beredskap med tilpasningsdyktighet gjennom modulære prosesser; ressurskoblinger på tvers av sektorer og disipliner; samspillet mellom temporær og permanent organisering, og kombinering av risikohåndteringsstrategier. Beslutningstakerne kan bruke våre rammeverk, verktøy og funn for å bedre tilgjengeligheten av generika i (ab)normale tider Den første fagfellevurderte artikkelen ble publisert i 2021 hvor vi presenterer en forskningsagenda for bruk av teori innen forsyningskjeder og logistikk (OSCM) på problemet med legemiddelmangel. I løpet av 2022-2023 har vi publisert ytterligere 13 artikler. Resultatene demonstrerer og kvantifiser hvordan samarbeid mellom land på deling av tester under de første fasene av COVID-19 ville ha bidratt til å flate ut kurven. Vi har kvantifisert og illustrert direkte og indirekte kort- og langsiktige konsekvenser av beslutninger for å redusere medisinmangel, og viser at beslutninger tatt for å redusere mangel kan ha motsatt effekt på lenger sikt. Vi har studert og studerer ulike typer av medisiner som paracetamol og antibiotika. Pågående forskning inkludere del-prosjekter på konsekvensene av å sette miljøkrav i innkjøp av medisiner, kostnadseffektivitet i implementering av beredskapslager for kritiske medisiner, og hvordan kontrakter bør sette opp for å redusere mangel. Alle del-prosjektene settes opp i samarbeid mellom to eller flere partnere, kombinerer ulike forskningsmetoder og kvalitative og kvantitative data med modellering som simulering og optimering. Pedagogiske verktøy utvikles basert på resultatene og de analytiske modellene for å kunne brukes i undervisning og diskusjon med interessenter. Per nå inkluderer resultatene mange seminarer, workshops, presentasjoner og rapporter, podkaster og blogger, populariserte artikler, 15 masteroppgaver og verktøy i tillegg til de fagfellevurderte artiklene. Vi utvikler moduler for masterutdanning i farmasi. Totalt har prosjektet så langt gitt 137 resultater, de fleste offentlig tilgjengelige, se The MIA Project | BI.

Due to increasing shortages, ensuring availability of medicines and vaccines is a key societal challenge. Complex and vulnerable global supply chains, manufacturing problems, product recalls, short product shelve life, new digital technology, a few suppliers dominating markets, funding limitations, and high demand volatility are among the causes of this worldwide problem. In response, countries are developing strategies to safeguard against smaller (e.g. price increase) and larger disruptions of supply (e.g. health system breakdowns) and/or demand (e.g. pandemics). Extant literature on medicine and vaccine supply chains has failed to conceptualise and model them as systems that must adapt from stable situations to crises and back to stability again. Existing models tend to exclude patients, treating demand as exogenous, and not accounting for market behaviour. There is limited understanding of private-public-partnerships, procurement and contracting, and regulation for improving supply security. The purpose is to help key stakeholders make evidence-based decisions that sustainably reduce shortages ensuring future health and care services.. We will provide rigorous analyses of costs and benefits of measures, and a basis for comparative studies in other countries by developing baseline data, research design, analytical and pedagogical models and tools. Findings will inform ongoing strategy work and collaboration initiatives within Norway, the UK and Europe more broadly. We will draw policy implications and put forth recommendations for supply chain design, procurement strategies and alignment of economic incentives. We will develop training resources and tool kits and embed these into higher education curricula in pharmaceutical education, risk management and operations/supply chain management, thus increasing cooperation in educational programmes across sectors, stakeholders, and disciplines including health, social science and economics.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester