Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Science Fictionality

Alternativ tittel: Science Fictionalitet

Tildelt: kr 8,0 mill.

Dette prosjektet bruker science fiction (SF) som et utgangspunkt for å stille spørsmål ved de kulturelle vilkårene som ligger bak sosiale forestillinger om mulig endring. Fordi ting endrer seg over tid, er tanken om framtid og hva vi kan gjøre i den eller hva som kan bli mulig å gjøre i den, vevd sammen med alle kulturelle aspekter og den gjør seg særlig synlig i kulturelle artefakter som omhandler framtiden. Tiltrekningskraften til SF ligger i at den gjør oss i stand til å spekulere i, forestille oss, og forutse mulige framtider: framtidige samfunn, framtidige teknologier, og framtidig kunnskap. Men kanskje nettopp fordi denne koblingen mellom SF og framtiden blir tatt for gitt, er vi mindre bevisste på hvordan disse forestilte framtidene påvirker måten vi lever og handler i nåtiden. Vi lever i en verden hvor forholdet mellom menneske og natur i stadig økende grad blir sett på som antagonistisk, grunnet temaer som global oppvarming, havforsuring, tap av biodiversitet og så videre. Populærkulturen fremstiller framtiden som en lukket horisont hvor vi har passert punktet da det fremdeles var mulig å snu, og hvor våre handlinger i nåtiden ikke har noen større mening og endring virker umulig. Den store samfunnsutfordringen ligger da i å finne stier til mulige framtider: med andre ord, å bruke den kulturelle evnen til å forestille seg flere mulige framtider til også å gjøre oss i stand til å se, leve og handle i et åpent mangfold av nåtider. Gjennom å studere et globalt korpus av klimafiksjon fra Globale Nord og Globale Sør, søker prosjektet å finne disse stiene. Dette er målet bak Science Ficionalitet. I prosjektets første fase har vi laget en 'knowledge graph', publisert en spesialutgave av et tidsskrift samt flere artikler, holdt flere foredrag, organisert flere workshopper og organisert en offentlig utstilling.

Using science fiction (SF) and its new subgenre of climate fiction (cli-fi), this project develops a theoretical model of how possible futures in SF emerge and interact prior to their distribution in real world practices. This model, called "science fictionality," examines the kinds of futures SF presents to us, especially how things are seen to change and evolve in future times. It also provides inputs on the impact such presentation may have on the present. The theoretical model grows out of one direct challenge: how may we use SF to envisage the development of human futures, including its technologies and societal arrangements, not antagonistic to planetary and environmental futures? This question is broken down into three sub-questions- 1. What possible futures have been imagined in SF and cli-fi, and what are the scientific and cultural bases for these imaginaries? 2. What are the planetary, scientific, and socio-cultural limits factored into these future imaginaries and into their distribution into plausible, probable, and preferred futures? 3. What consequences does the creation of multiple futures as fictional experiments have for how we may think past the apocalyptic mode inspired by the dystopian gloom of climate change to embrace a positive adaptive mode? In other words, how can one use the multiplicity of futures that SF presents to us to understand, and even perhaps effect, societal change? To answer these questions, the project is organized in five work packages(WP1-3), developing the model in WP1, developing a digital visulation tool in WP2, examining cli-fi from comparative global perspectives in WP3 and WP4, and integrating project findings in national and international contexts (WP5).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder