Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Values-based legitimation in authoritarian states: top-down versus bottom-up strategies, the case of Russia

Alternativ tittel: Verdibasert legitimering i autoritære stater: ovenfra-og-ned og nedenfra-og-opp strategier. Russland som case

Tildelt: kr 11,0 mill.

Et økende antall stater i Europa har regimer med en illiberal politisk agenda. Felles for de fleste av dem er at de forsøker å legitimere sitt styre ved å hevde at de forsvarer "tradisjonelle verdier" så som religion, nasjonen, kjernefamilien og den offentlige moral. Dette er åpenbart et forsøk på å mobilisere støtte til regimet, men kan lederne være sikre på at det er dette befolkningen vil ha? Så å si alle europeiske land er industrialiserte, har en moderne økonomi og en i hovedsak urban befolkning, så det er et åpent spørsmål hvor mange som vil sympatisere med en neotradisjonalistisk politikk. Med andre ord, vil neotradisjonalisme bidra til økt eller redusert legitimitet for regimet? Dette spørsmålet vil vi forsøke å finne svar på i dette prosjektet, som ser nærmere på utviklingen i Russland. Siden 2012 har russiske myndigheter i stigende grad brukt antiliberal retorikk og kommet med angrep på Vestens sekularisme, multikulturalisme og angivelige moralske forfall. Denne retorikken er blitt fulgt opp med ny lovgiving mot blasfemi, "propaganda for ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner" overfor mindreårige, og delvis avkriminalisering av vold i nære relasjoner. Det har funnet sted en viss mobilisering i sivilsamfunnet og media mot disse endringene, men også til støtte for dem. I prosjektet analyserte vi neo-tradisjonalisme i Russland på tre nivåer: det politiske - både nasjonalt og regionalt - ved å studere politiske taler, lovgiving, etc.; i sivilsamfunnet, ved å intervjue aktivister på begge sider av barrikadene; og sist, men ikke minst, ved å måle holdninger til neotradisjonalistiske verdier i befolkningen generelt. Vi gjennomførte meningsmålinger både nasjonalt og i seks utvalgte regioner for å se om det er signifikante forskjeller i holdninger mellom regioner, kjønn, aldergrupper, folk med høy og lav utdannelse, osv. For å avdekke holdninger som respondentene kanskje ikke ønsker å gi uttrykk for direkte, vil vi bruke eksperimentelle utspørringsteknikker. Meningsmålingsinstituttet VTsIOM i Moskva gjennomførte meningsmålingen i april-mai 2021.

Like other state leaders, authoritarian rulers seek to legitimize their regimes, employing a variety of justifications as to why precisely they should run their countries. Over the last decade, we have seen a new trend among authoritarian leaders in and around Europe: the active promotion of what these leaders claim to be the "traditional values" of the society in question. At the same time, they engage in parallel in a frontal attack on "Western liberalism", which they argue undermines societal cohesion. This message may bolster support among conservatives in the population, but also risks polarizing society and alienating those who adhere to a more "liberal" or "modern" worldview. Values-based strategies in the legitimation of authoritarian regimes are understudied. Through a case study of Putin's Russia the project will examine how an authoritarian regime employs such legitimation and how it is received by the population. The abrupt shift in Putin's legitimation strategy around 2012, as well as the relatively open debates on these issues in Russian society, make Russia an ideal case to examine values-based legitimation in authoritarian regimes. We argue that authoritarian legitimation is not limited to a top-down "supply" from the side of the regime, but also have a bottom-up "demand" side. We will introduce a dynamic, three-level model of societal-political interaction. Through large-N surveys employing sophisticated techniques we will identify variation in support among various segments of the Russian population. The project will also study how intermediate-level societal actors - lobby groups and activists both on the conservative and the liberal side - contribute to current value debates. By proposing a new model that captures both the "supply" and "demand" dimensions of the legitimation strategies, we aim to provide a more robust explanation of the potential benefits and pitfalls for authoritarian states of appealing to "traditional values".

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam