Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Re-thinking the programming hypothesis: Prenatal maternal anxiety/depression, DNA methylation and child psychopathology. A sibling design.

Alternativ tittel: Prenatalt stress, DNA metylering og barns utvikling. Et søsken design.

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektnummer:

301004

Prosjektperiode:

2020 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Kvinner som venter barn blir stadig advart mot alle mulige farer som kan skade barnet i magen, og både angst og depresjon er blant de vanligste lidelsene hos gravide kvinner. Selv om konsekvensene av eksponering for mors angst og depresjon på barnets utvikling er godt dokumentert, er årsaksmekanismen som forklarer denne sammenhengen ikke godt forstått. Formålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom mors prenatale stress, epigenetiske forhold og forhold hos barn fra spedbarnsalder til ungdomsalder. Dette prosjektet gir en unik mulighet til å forstå hvordan forhold i svangerskapet virker på barnet, samtidig som vi kan kontrollere for forhold etter svangerskapet og genetiske forhold. Prosjektet vil kunne bidra med ny kunnskap om prenatalt stress som kan være av interesse for klinikere og helsepersonell og på lang sikt bidra til å redusere risiko og bidra til at nybakte mødre og barn får en bedre start.

Depression and anxiety disorders are among the most common disorders to inflict the expecting mother during pregnancy, with a prevalence of 7 to 18% (Bauer et al., 2014). During the past half-century animal research and parallel human findings suggest that prenatal exposure to maternal stress, anxiety and depression influence offspring psychopathology (Barker et al., 2018). Although, the consequences of exposure to maternal anxiety and depression on child development have been well documented, the causal mechanism explaining this link is not well understood. Accordingly, the aim of this proposal is to gain new knowledge in some of the mechanisms underlying the link between prenatal anxiety and depression and later outcomes in the child. The purpose of this project is to examine the role of epigenetic changes in the link between prenatal maternal anxiety/depression and child psychoapathology. Whilst several studies have examined the role of epigenetic changes in children exposed to prenatal anxiety and depression (Barker et al, 2018), findings have been limited by small sample size, and the lack of adequate control group matched for family environment. In this study we will examine the role of DNAm in the association between prenatal maternal anxiety/depression and child psychopathology from infancy to middle childhood, in a discordant sibling design (N=1200). The large sibling sample in the MoBa cohort has unique information for each pregnancy, and therefore, provides an opportuinity to select optimal sibling pairs. Thus, 600 exposed children will be compared with their non-exposed sibling. We expect that our findings will extend current knowledge on the role of prenatal programming and DNA methylation on pathways to healthy and aberrant development, and provide new knowledge about how epigenetic mechanisms may render some infants more susceptible to adversity and simultaneously more likely to benefit from supportive experience.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder