Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

TRUST: Attitudinal Impacts of Refugees on Host Communities in the Global South

Alternativ tittel: TRUST: Virkninger av flyktningestrømmer på lokalbefolkningens holdninger i det globale sør

Tildelt: kr 12,0 mill.

Det har vært et dramatisk oppsving i tvungen migrasjon de senere årene. Ved utgangen av 2019 var det nesten 80 millioner tvungne migranter, det høyeste tallet som noen gang er registrert. Migrasjons- og flyktningestrømmer blir gjerne sett på som en utfordring for vestlige land, inkludert Norge. Likevel er tvungen migrasjon noe som primært rammer utviklingsland, der Afrika er det kontinentet som huser flest flyktninger. Det har vært mye fokus på flyktningenes kår og lidelser - av gode grunner - men hvordan blir de mottatt av vertsbefolkningen, og hvilke virkninger har de har på folks holdninger og normer? Overraskende nok er det lite systematisk forskning på dette temaet, og det som finnes av relevante studier fokuserer i hovedsak konsekvenser i vestlige land. TRUST-prosjektet vil avdekke hvorvidt og på hvilken måte flyktninger påvirker tiltro og velvære blant vertsbefolkninger i Afrika. For å få til dette vil vi gjennomføre statistiske analyser av store spørreundersøkelser som har vært gjennomført i de fleste afrikanske land. I tillegg vil vi intervjue relevante personer med dybdekunnskap om enkeltområder (for eksempel lokale politikere, representanter for NGOer og journalister). Så langt har prosjektet brukt mye tid til praktiske og infrastruktur-relaterte oppgaver (etablering av databaser, tilpasning av surveydatasett til romlig datastruktur, oppstart + kurs for PhD-studenten) og koordinering av et første sett av empiriske studier så prosjektet har enn så lenge produsert få konkrete resultater. Den planlagte årlige workshopen og gjesteforskerbesøk av prosjektets eksterne medarbeidere har blitt utsatt til oktober. Det er ventet at den vitenskapelige framdriften vil ta seg opp gjennom kommende rapporteringsperiode. TRUST-prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra Institutt for fredsforskning (PRIO), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), universitetet i Oxford, England, og Loyola Marymount University i USA. Totalt vil prosjektet involvere 11 personer over 3,5 år (2020-2023), og vi håper at forskningen vil gi nye svar på virkninger av tvungen migrasjon til nytte og informasjon for både beslutningstakere og almuen.

Recent years have seen unprecedented levels of forced migration. At the end of 2017, 68.5 million people were forcibly displaced worldwide, the highest figure ever recorded. Despite vocal concerns about refugee arrivals in Europe, forced displacement is overwhelmingly confined to the Global South. In 2017, 85% of all refugees were hosted in developing countries, with Africa accommodating the largest share. Despite the magnitude of displacement, extant knowledge on how refugees affect host populations is derived almost exclusively from Western societies. We lack completely evidence-based, generalizable insights of such dynamics in the Global South, critically hampering the formation of effective and inclusive capacity building programs to assist people of concern. The TRUST project steps up to the challenge. It will provide the first systematic, comparative investigation of how refugee arrivals affect host perceptions of trust and well-being and how contextual factors shape this relationship. This will be accomplished by analyzing survey data of 200,000+ respondents across 37 African countries, coupled with new refugee settlement data, in a quasi-experimental analytical framework. Four dimensions of trust and well-being will be studied: (A) political trust, (B) social trust, (C) perception of economic security, and (D) perception of physical security. Special care will be taken to identify contextual and cross-cutting patterns. In addition, the project will conduct ca. 5-6 qualitative case studies, including stakeholder interviews, to validate survey findings, shed new light on deviant cases, and facilitate further theorizing. Overall, the project will result in a new PhD, at least 10-12 journal articles, 3-5 policy briefs plus a policy seminar series, and dissemination material intended for the general public. Hosted at PRIO, the project brings together talented scholars with diverse backgrounds and complementary skills from four institutions in three countries.

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam