Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Towards a healthy and sustainable diet in Norway – The NOR-Eden project

Alternativ tittel: Sunt og bærekraftig kosthold i Norge – NOR-Eden prosjektet

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

301098

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Sunt og bærekraftig kosthold i Norge ? NOR-Eden prosjektet Usunt kosthold utgjør en stor utfordring for folkehelsen, og matproduksjon bidrar med en betydelig andel av klodens klima- og miljøbelastning. Hvordan kan vi sette sammen et kosthold som både er bra for helsa og som gir et klima- og miljøavtrykk som er bærekraftig over tid, samtidig som vi tar hensyn til norsk matproduksjon og matkultur? Det skal vi prøve å finne svarene på i NOR-Eden prosjektet. Vi er godt igang med å etablere en database med informasjon om forskjellig klima- og miljøindikatorer som f.eks. klimagassutslipp, vann- og landforbruk. Databasen skal integreres i en eksisterende infrastruktur som allerede inneholder informasjon om mat og næringsstoffer. Basert på kunnskap om norske kostholdsvaner, statistiske modeller og databasen vi bygger, skal vi etablere et utgangspunkt for å utvikle retningslinjer for et kosthold som er både sunt og har et lavest mulig klima- og miljøavtrykk. NOR-Eden vil bidra med kunnskap som trengs for at Norge kan jobbe for miljømessig bærekraftige matsystemer som produserer sunne matvarer for alle. Vi vil blant annet undersøke hvordan kommuner kan benytte retningslinjene som utvikles i NOR-Eden prosjektet i sine innkjøpsordninger. Disse innkjøpsordningene brukes til å handle inn mat til offentlige institusjoner og påvirker derfor i stor grad måltider som serveres i det offentlige. Om vi kan bidra til at kommunene fokuserer på å kjøpe og servere mat som er både sunn og bærekraftig, vil det være en gevinst for både folkehelsen og kloden. Erfaringer med implementering av retningslinjene i kommunene vil kunne brukes videre i forhold til andre sektorer, samt være viktig data grunnlag for politiske handlingsplaner for bærekraftige matsystemer.

Recent reports have highlighted that our diets and food production systems negatively influence both the global environment and public health. To our knowledge, no country has modelled food based dietary guidelines based on healthiness, nutritional adequacy, environmental sustainable indicators and prior knowledge of country specific food habits, food culture, agriculture, natural resources and consumers self-selected food choices, as we are going to do in the NOR-Eden study. Tailoring healthy and sustainable dietary guidelines towards local conditions will facilitate the implementation of the guidelines and the compliance with them. The NOR-Eden study will be organized into three work packages (WPs) that will be interrelated. In WP 1 a software infrastructure will be built based on an already existing infrastructure (KBS). KBS consist of food and nutrient databases for all parts of the usual Norwegian diet and a calculations system. A database on environmental metrics will be compiled and integrated in the existing infrastructure. The infrastructure from WP 1 will enable the work in WP 2, where we will establish the basis for new evidence-based food based dietary guidelines for different age groups taking health, nutritional adequacy and sustainability aspects into account. The guidelines will be developed through modelling of scenarios and optimization estimations. User involvement and knowledge about Norwegian food habits, food culture, agriculture, fisheries and natural resources will inform both analysis approaches. In WP 3 we will explore, through Science to solutions’ dialogue, how the guidelines developed in WP 2 can tailor and empower solutions for and transformation of the local food procurement and food served in public institutions towards a system supporting a healthy and sustainable diet. The dialogue will include key-persons in public food procurement from several municipalities.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder