Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

BRIDGES - Bridging the gaps in teacher education and schools through interdisciplinary work

Alternativ tittel: Brobygging over gapene i lærerutdanning og skoler gjennom tverrfaglig arbeid (BRIDGES)

Tildelt: kr 10,1 mill.

Tverrfaglighet er avgjørende for en skole i rivende utvikling og i et samfunn med en usikker framtid. Det er behov for perspektiver fra ulike fagfelt for å møte de alvorlige samfunnsmessige utfordringene vi står overfor. Skal vi lykkes, trenger vi å bygge broer mellom fagdisipliner og undervisningsfag innen lærerutdanningen og i skolen. Så langt i prosjektet ser vi tendenser til manglende strukturer og systemer i lærerutdanning som støtter tverrfaglighet, lærerutdannere ofte jobber tverrfaglig alene og innad i eget fag, samt lærerstudenter som mener de lærer lite om tverrfaglige temaer og metoder ved lærerutdanningene. Derfor arbeider vi i BRIDGES med å framskaffe ny, praksisforankret og forskningsbasert tverrfaglig kunnskap og praksis for lærerutdanningen. De tre samfunnsaktuelle og sentrale delene i læreplanverket "Kunnskapsløftet 2020" (LK20), 1) folkehelse og livsmestring, 2) demokrati og medborgerskap, og 3) bærekraftig utvikling, er våre hovedområder. Gjennom systematisk arbeid med kvalitet i utdanning og partnerskap prøver vi ut, dokumenterer, evaluerer og videreutviklinger undervisning om, for og gjennom disse tre temaene. Fremragende eksempler på tverrfaglig arbeid innen utdanning vil stå tydelig fram. Prosjektet vil også produsere og dele læringsressurser. BRIDGES bidrar til at lærerutdanningene kan tilpasse seg behovene i praksisfeltet, samt til å styrke lærerutdanningen og lærerutdannere som ressurser for skoler, lokalsamfunnet og politikere. Et tett samarbeid med skolesektoren er en verdifull brobygging til lærerutdanningen for å styrke tverrfaglig arbeid der. BRIDGES bygger på kompetansen til tre veletablerte lærerutdanningspartnere som arbeider på ulikt vis med utvikling, styrking og systematisering av tverrfaglig arbeid innen sine respektive lærerutdanninger. Dette gir eksepsjonelle muligheter for rik, sammenlignende forskning. Prosjektet bruker nettstedet usn.no/bridges som kanal for norsk- og engelskspråklig formidling og kommunikasjon.

The BRIDGES project builds on the competence of three well-established Teacher education partners, University of South-Eastern Norway (USN), Norway Inland University of Applied Science (INN), and University of Tromsø - the Arctic University of Norway (UiT), being specialized in the research, education, and interdisciplinary work within the fields of sustainable development, democracy and citizenship and public health and life skills. BRIDGES’ overall aim is to provide new practice grounded knowledge to bridge the gaps between disciplines and teaching subjects in teacher education, and bridging the gaps between disciplines and teaching subjects. The project takes as a point of departure a common challenge for teacher education and schools: to develop interdisciplinary work in school responding to contemporary societal needs. These interdisciplinary didactics are developed through the work with the three interdisciplinary themes in the new national curricula: Public Health & Life Skills, Democracy & Citizenship, and Sustainable Development. BRIDGES does not only answer to, but stems from the very challenge of the UN Sustainable Development Goals. Through systematic work with quality education and partnerships (SDGs 4,17), we will contribute with teaching about and for sustainable development (SDGs 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15), public health and life skills (SDGs 1, 2, 3, 8) and democracy and citizenship (SDGs 5, 10, 16). As such, BRIDGES ensures for teacher education to integrate the SDGs with the curricula in an innovative way. Developing, strengthening and systematizing interdisciplinary work within TE and between TE and schools in slightly different ways in the three partner institutions, provides exceptional opportunities for rich comparative research, to our knowledge, never carried out in this way before.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren