Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Optimizing CO2 Foam EOR Mobility Control for Field Pilots

Alternativ tittel: CO2 skum for mobilitetskontroll i EOR med CO2 lagring

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

301201

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Klimautfordringer påvirker globale energistrategier. Dette framtvinger krav om redusert karbon avtrykk i petroleums¬produksjonen. Dette kan i olje- og gass industrien oppnås i petroleumsproduksjon med samtidig lagring av karbon, i form av injeksjon og lagring av CO2. Målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål kan ikke oppnås uten en betydelig global innsats innen permanent CO2-lagring. Volumene av CO2 som må lagres for å ha en innvirkning på klimautviklingen er så store at industrien må delta. Industrien vil ikke kunne bidra uten at det er en inntjening assosiert med CO2 lagring. Dette prosjektet har derfor som målsetting å demonstrere at det finnes ny teknologi for økt CO2 lagring med kommersiell inntjening tilgjengelig for industrien. Ny teknologi utviklet ved Universitetet i Bergen benytter antropogenisk CO2 sammen med mobilitetskontroll ved bruk av skum i økt oljeutvinningsprosesser (EOR). Dette er en økonomisk bærekraftig løsning for CO2 lagring. Konvensjonell CO2 EOR har ikke tilstrekkelig inntjening for global industriell interesse for CO2 lagring. Den nye teknologien forbedrer inntjeningsevnen for petroleumsnæringen innen økt oljeutvinning. Bruk av CO2-skum øker oljeproduksjonen og lagrer mer CO2 enn ved konvensjonell CO2 injeksjon, reduserer operasjonskostnadene og gir mer effektiv oljefortrengning. Generelt gir vanninjeksjon 30-50% oljeutvinning, CO2 EOR 5-10% mer, mens CO2 skum EOR kan gi 10-30% mer oljeutvinning etter vannflømming. Ved samtidig CO2 lagring i EOR vil denne teknologien globalt kunne realisere CO2 lagring og Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), samtidig som verdens økende befolkning får mer energi. I dette prosjektet vil prosjektsamarbeid mellom akademia, myndighetene og industrien demonstrere i stor skala at dette er mulig. Prosjektet en en del av MoU samarbeidet innen CCUS mellom USA og Norge. I prosjektets første år ble det ansatt en PhD stipendiat og en forsker. Det er blitt utført høytemperatur- og høytrykkseksperimenter med superkritisk CO2. Resultatene er blitt publisert i to vitenskapelige artikler og presentert i to internasjonale konferanser. Flere avbildningseksperimenter vil bli utført for å forbedre metoder for redusert karbonavtrykk i oljeproduksjon med målsetting om omstilling til et karbonnøytralt samfunn.

Norway has more than 23 mature waterflooded reservoirs with ca. 2 400 million Sm3 residual oil as an EOR target. In gas EOR, the low density and viscosity of injected gas results in viscous fingering, gravity override, and flow in thief zones causing poor reservoir sweep efficiency and low oil recoveries. Foam for mobility control can improve gas EOR performance by mitigating gas injection challenges. Foam injection involves injecting a soap (surfactant solution) with gas, such as carbon dioxide (CO2), where simultaneous CO2 storage assists in reducing GHG emissions. Using nanoparticles in conjunction with surfactants can increase the stability of mobility control foams. However, there is a knowledge need to improve the understanding of size-dependent NP CO2 foam dynamics. Thus, this project proposes to develop new knowledge and upscaling strategies by performing pore- and core-scale experiments and numerical modeling to understand NP CO2 foams at reservoir conditions. A key innovation of this project is the use of combined positron emission tomography (PET) and computed tomography (CT) to visualize in-situ fluid saturations and characterize NP CO2 foam systems in the laboratory for qualitative and quantitative analysis of foam’s impacts on CO2 mobility, fluid displacement, and nanoparticle retention and concentration. Advanced laboratory techniques coupled with multiscale modeling provides an improved methodology to further the current understanding of foam dynamics at multiple scales, while establishing better tools for predictive modeling of NP CO2 foam processes. The project will utilize expertise developed in two ongoing NFR/CLIMIT projects (249742 and 268216), which include onshore CO2 foam field pilots and investigation of NP foam at harsh reservoir conditions. The overarching goal is to optimize CO2 foam systems to prepare for an onshore field pilot in collaboration with upcoming funding calls from USDOE and NFR.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

PETROMAKS2-Stort program petroleum