Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mapping Planetary Geology and Water Resources by Ground Penetrating Radar and Magnetic Induction Spectrometer.

Alternativ tittel: Kartlegging av geologi og vann på planeter med georadar og induksjonsspektrometer.

Tildelt: kr 9,3 mill.

Oppdraget med å finne ut om det har vært liv på andre planeter i verdensrommet er et av de utestående spørsmål i vitenskapen i dag. Det livet vi kjenner til her på jorden er koplet til vann og utforskningen av Mars er derfor sentrert rundt studier for å finne ut hvor mye vann det er og har vært på planeten. NASA roveren Mars 2020 ble skutt opp fra Cape Canaveral i juli 2020 og landet på den røde planeten i februar 2021. Hovedoppgavene til roveren er å finne ut om det har vært liv på Mars, karakterisere klimaet og geologien på Mars, samt ta geologiske prøver og forberede landing med mennesker på planeten. Den norskutviklete georadaren Rimfax er om bord på Mars 2020 roveren. Rimfax avbilder og karakteriserer geologien i bakken på Mars. Prosjektet vil studere hvordan Rimfax kan detektere vann i form av is i bakken, saltvann eller adsorbert vann i leirmineraler. Rimfax har så langt samlet inn radarprofiler over en lengde på 2.7 km. Prosjektet har i første omgang startet med å analysere Rimfax resultatene for å bestemme hastigheten ti radarbølgene i bakken. Hastigheten til radarbølgene kan gi informasjon om tettheten til bakken under roveren. Prosjektet vil også videreutvikle et nytt lavfrekvent induksjonsinstrument som vil kunne måle mengden av is og vann i bakken på Mars. Et instrument som kombinerer en georader med et induksjonsinstrument vil muliggjøre kartleggingen av mengden vann i bakken på Mars og støtte den vitenskapelige utforskningen av planeten, samt forberede grunnen for mennesker på Mars.

The main objective is to support NASAs Mars 2020 rover mission by examining the electromagnetic properties and architecture of subsurface deposits and interpreting the geology of the planet at the Jezero landing site. The project will establish a RIMFAX Science Operation Center (RSOC) at the Department of Technology Systems at the University of Oslo, which will have access to the data from the entire instrument suite on-board the Mars 2020 rover. The ground-penetrating Radar Imager for Mars´ Subsurface Experiment (RIMFAX) on-board the rover will be the key instrument for the project. The project will use RIMFAX to understand the geological and environmental history of the landing site and determine the possibility for brines in the shallow subsurface. The project will develop next generation geophysical instrument for mapping planetary water by combining a Ground Penetration Radar and a Magnetic Induction Spectrometer thereby getting both the composition and the stratigraphy of the shallow subsurface.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek