Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past

Alternativ tittel: Tilbake til blod: Å finna ei framtid i norrøn fortid

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

301273

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Vikingar er meir populære enn nokon gong før. "Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past" (BTB)/ "Tilbake til blod: Å finna ei framtid i norrøn fortid" vil finna ut korfor. Hypotesen vår er at framstillinga av kulturelle og spirituelle produkt relatert til vikingar og norrøn fortid, handlar om berekraft, identitet og medborgarskap. For nokre representerer det ein spirituell lengt etter ei berekraftig framtid, der nye modellar for spirituell samhandling heng saman med øko-medborgarskap - nye, grøne måtar å leva og vera knyta i saman på. For andre er maskuliniserte og kvit makt-aspekt ved heidenskap, blodlinjer og nasjonale identitetar sentralt. Dette trugar fredelege og egalitære løysningar på globale utfordringar som knappe ressursar og ulikskap. Me vil undersøka kva produkt og motiv som opptrer kor, og korfor. Det vil seia at me vil kartlegga korleis og forklara korfor nåtidig interesse for berekraft, identitet og medborgarskap fører til ein auka kulturell og spirituell etterspørsel etter vikingar og norrøn fortid, og konsekvensane av at ulike kulturelle aktørar møter dette behovet. Det siste året har prosjektgruppen fokusert på datainnsamling via digitale spørreundersøkelser, deltagende observasjon og intervju, samt ulike media, men også publisering. Flere artikler er utgitt og to bøker er underveis. Vi har også bidratt med forskningsformidling, deltatt med faglige foredrag som hos Religionslærerforeningen, på museer, podkaster og andre arenaer. Utover det har vi drevet utstrakt forskningskommunikasjon på internasjonale konferanser med skandinaviske, europeiske og globale nedslagsfelt.

-

Vikings are more popular than ever before. Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past (BTB) seeks to understand the cultural, political, and spiritual reasons for and consequences of the increasing demand for products related to Vikings and the Norse past. Our hypothesis is that the manufacturing of cultural and spiritual products related to Vikings and the Norse past is connected to concerns for sustainability, identity, and citizenship. By extension, this represents a spiritual longing for a sustainable future, where new models of spiritual interaction inspire eco-citizenship – new, green ways of living and relating. At the same time, masculinized and white power aspects of heathenry, bloodlines and national identities pose threats to peaceful and egalitarian solutions to global challenges of resource scarcity and inequality. We will explore which motivations occur where, and why. Our research group is interdisciplinary, and employs the Norse past popularity as a prism through which we offer five case studies. Methodologically innovative in design, the multimodal case studies integrate digital, archival and ethnographic material to uncover the motivations and consequences of cultural productions that involve the imagination of Vikings and the Norse past. By researching festivals and soundscapes, digital media and spiritual movements, museum and educational use of archaeology, history and reenactment, and martial arts’ relation to gender, identity, and far-right groups, we cover both breadth and depth in this expanding, global phenomenon. Testing our hypothesis will unlock informed ways of understanding the role of Vikings and the Norse past in radicalization processes, by increasing our knowledge of the cultural symbols and myths that support radicalization. Our findings will enable stakeholders and end-user to engage in informed and constructive ways with the popular craving for a Norse past, possibly opening up to new solutions for sustainable living.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder