Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Collective Organisations, Support and Sustainability

Alternativ tittel: Kollektive organisasjoner, oppslutning og støtte

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

301280

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I denne prosjektperioden har arbeidet i prosjektet fokusert på arbeidspakke WP1 og WP2. I paperet Upholding Unions – How Co-Workers’ Influence Shape Membership av Harald Dale-Olsen, Henning Finseraas, Kristine Nergaard og Elin Svarstad, som ble presentert ved COPE 2023 i Herning, forfatterne anvender norske registerdata til å teste antakelsen om at medarbeidere påvirker hverandre også når det gjelder organiseringsgrad. Studien tar hensyn til flere former for skjevheter som kan forstyrre estimater. De finner sterk støtte for ideen om at sosial interaksjon er viktig for organisering, men denne betydningen avtar over tid. Når en tar hensyn til spillover-effekter, så blir resultatene forsterket. I artikkelen Dale-Olsen, H. og K. M. Østbakken (2023), «Økonomisk gevinst av fagorganisering på toppen av akademia? – En empirisk analyse av lønnsdannelsen blant professorer». Søkelys på arbeidslivet, 40, 1-21, viser forfatterne hvordan lønnsinntekten til professorer i universitets- og høyskolesektoren blir direkte påvirket av det norske lønnsdannelsessystemets kollektive innretning, med særlig fokus på om organisering virker utjevnende. De anvender registerdata over lønnsinntekt blant professorer i perioden 2004–2018, og finner at medlemskap i fagforeninger for professorer stort sett er korrelert med høyere lønnsinntekt, fra tre til åtte prosent, sammenlignet med ikke-organiserte. Lønnsinntekten til professorer stiger over tid ved innmelding i fagforening, mens den faller over tid ved utmelding..

Colossus comprises three work packages. WP 1 studies structural reasons why employers and workers join collective organizations and why they do or do not reach collective agreements. We conduct novel qualitative and quantitative data collections among Norwegian employers to confront this perspective with Norwegian data. This allow us to study employer preferences, attitudes, and beliefs about collective organization. We merge this survey with administrative linked employer-employee data to get a comprehensive analysis of what type of firms join employer organisations (EO) and why. Particular emphasis is technological change. We complement the study of EO with analyses of trade unions (TU). Finally, we study determinants of collective agreements. We do so using both qualitative and quantitative methods. The work package is explicitly comparative, comparing Germany, Norway, US and UK. Work package 2 studies policies and strategies to sustain collective organization. Using information about the campaigns for TU membership—who was affected and when, as well as its content—we evaluate how successful these campaigns have been in a Norwegian context. In the second part of this work package, we study the effects of government subsidies of TU and EO membership. Work package 3 studies the implementation of collective organization and agreements. In the first sub-project, we follow firms involved in conflict regarding the implementation of collective agreements handled by the National Mediator of Norway.We follow them before and after conflict, comparing them to similar workplaces and their employees on firm and worker outcomes such as productivity, worker turnover, wages and sick leaves. In the second sub-project, we study worker representatives to identify the benefits and costs of taking such a role. We contribute to the scarce empirical literature on this issue by following worker representatives over time, identifying both short and long-term effects of representation.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon