Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Motivational processes in occupational health

Alternativ tittel: Motivasjonelle prosesser i arbeidsrelatert helse

Tildelt: kr 8,0 mill.

Et stort fokus i både vitenskap og praksis i dag er arbeidsrelatert helse. Hensikten med prosjektet er å bruke motivasjonskonsepter for å bedre forstå arbeidsrelatert helse i det 21. århundre. Arbeidsmotivasjon er en viktig faktor å ta hensyn til når det gjelder arbeidsrelatert helse da det representerer energien for handling og som har sitt utspring i samspillet mellom individet og det ytre arbeidsmiljøet. Prosjektet vil kombinere studiet av viktige faktorer i arbeidsmiljøet med kunnskap om motivasjonsprosesser. Dette vil gi økt innsikt i faktorer som er nødvendig for å sikre og tilrettelegge for friske og produktive ansatte og organisasjoner. Fokuset på motivasjonsprosesser i forholdet mellom sosiale kontekstuelle faktorer og ulike indikatorer for arbeidsrelatert helse vil øke kunnskapen om ikke bare "hvorfor", men også "hvordan" arbeidsplassen gir konsekvenser for ansattes helse og velvære. Prosjektet har tre tematiske fokusområder som alle har tilknytning til det overordnede temaet. For det første søker prosjektet å undersøke det generelle arbeidsklimaet med tanke på å utforme positive opplevelser på arbeidsplassen (WP1 og WP4). For det andre søker prosjektet å studere forholdet mellom lønnssystemer og ansattes helse, velvære og arbeidsprestasjoner (WP2). For det tredje søker studien å undersøke hvordan spesifikke strategier for økt avkobling fra jobb spiller sammen med motivasjonsprosesser i forhold til arbeidsrelatert helse (WP3). Prosjektet vil bruke en unik kombinasjon av solide kvantitative og kvalitative forskningsmetoder for å få mer dyptgående kunnskap om optimale arbeidsforhold og -utfall i organisasjoner. WP1 og WP4: Organisasjonsintervensjoner for motivasjon og helse Ved å bruke selvbestemmelsesteorien som teoretiske rammeverk, vil denne delen av prosjektet fokusere på å skape optimale arbeidskontekster for å fremme positive arbeidshelseutfall og organisatoriske resultater ved å designe og implementere en omfattende og arbeidsplassintervensjon med flere nivåer. Studien utføres ved å implementere intervensjonen i organisasjoner. Dette skjer gjennom en prosess som innebærer en forståelse av ansattes og organisasjonens, evaluering av den nåværende tilstanden i forhold til motivasjon og helse, implementering av selve intervensjonen og evaluering av endringene intervensjonen medfører. WP2: Lønnssystemer Teoretisk basert i selvbestemmelsesteorien søker denne delen av prosjektet å undersøke noen av motsetningene innenfor forskningsfeltet på effekter av kompensasjon ved å gjennomføre en omfattende undersøkelse av ulike lønnsformer i og deres sammenheng med motivasjon og prestasjon. I tillegg vil studien undersøke effekten av ulike lønnsformer på arbeidsrelatert helse. Studien gjennomføres som en panelstudie ved bruk av ulike datakilder der målet er å undersøke sammenhengen mellom lønnssystemer, arbeidsmotivasjon, arbeidsrelatert helse og arbeidsprestasjoner. WP3: Helsefremming gjennom jobbrestitusjon og motivasjon Målet med denne arbeidspakken er å undersøke rollen til ansattes jobbrestitusjonsstrategier og arbeidsmotivasjon for vellykket jobbrestitusjon, og om bedre restitusjon er knyttet til bedre arbeidsrelatert helse og prestasjon - til fordel for både ansatte og organisasjoner. Teoretisk basert i the stressor-detachment model, conservation of resources theory og selvbestemmelsesteorien, gir studiene i denne arbeidspakken detaljert kunnskap om hvordan jobbrestitusjon kan forbedres i praksis gjennom individuelle strategier og arbeidsmotivasjon. Jobbrestitusjon undersøkes gjennom to studier. Den første studien fokuserer på jobbrestitusjon i dagliglivet over en periode på to uker, med en detaljert undersøkelse av hvordan prosessen med jobbrestitusjon utvikler seg i praksis. I en andre studie utvikles det en restitusjonsintervensjon for å undersøke om individers jobbrestitusjonsstrategier kan forbedres. Hvorvidt intervensjonen er effektiv for å forbedre ansattes arbeidshelse og ytelse testes også.

The proposed project goes beyond the state of the art by focusing on some specific topics within occupational health psychology to address occupational health challenges of the 21st century. First, the proposed research seeks to carry out a more comprehensive study than any in the literature that relates payment systems to basic psychological needs, work, motivation, health and well-being, and work performance. Second, by examining specific strategies for increased job recovery, the proposed project emphasizes the job recovery process as an important factor in occupational health in today’s knowledge society where work life increasingly has blurry lines to employees’ leisure time that may have unwanted consequences for occupational health. Third, the project emphasizes psychological, physiological and organizational outcomes of relevance to gain a more comprehensive understanding of the various outcomes and their interplay. Fourth, the proposed project introduces rigorous research designs to study the temporal psychological- and motivational processes leading to these various occupational health outcomes. This involves going beyond cross-sectional self-reports designs and incorporating multiple methods and longitudinal structures to enable more definitive conclusions. By using a combination of a longitudinal design with objective measures, interventions based on sophisticated quasi-experimental designs, as well as qualitative interview approaches, the proposed project is unique and can contribute to gaining more in-depth knowledge to the process of which optimal working conditions and outcomes can be emphasized in organizations. Moreover, by using the theoretical framework of self-determination theory, the focus becomes on creating optimal work climates for the benefits of positive occupational health outcomes as well as organizational performance rather than focusing on “fixing” what is already broken.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon