Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Transcendence and Sustainability: Asian Visions With Global Promise?

Alternativ tittel: Transendens og bærekraft: Asiatiske visjoner i globalt perspektiv

Tildelt: kr 12,0 mill.

Dette prosjektet skal utforske hvordan religiøse, spirituelle og filosofiske tradisjoner mobiliseres og aktiveres i Asia som grunnlag for den kollektive og individuelle omstillingen miljø- og klimakrisen krever. Vårt utgangspunkt er observasjonen at forskere, aktivister, og til og med noen politiske ledere i blannt andre Kina, Taiwan og India har funnet inspirasjon i, til eksempel, buddhisme, konfusianisme, hinduisme og daoisme for å utvikle konkrete visjoner om bærekraftig fremtid. Samtidig har en rekke etablerte asiatiske religiøse og spirituelle organisasjoner i de seneste årene initiert helt nye miljø- og klimarelaterte aktiviteter. Vi spør i prosjektet om disse bevegelsene representerer en nytenkning som supplerer, eller kanskje utfordrer, nasjonal og global klima- og miljøpolitikk og den sterke troen på rene teknologiske løsninger. Kan det tenkes at spirituelt inspirert miljøaktivitet i Asia utgjør en viktig og oversett ressurs for å nå de globale målene om bærekraft? I Transsustain utforsker vi slike bevegelser gjennom case-studier i Asia med målsetning om å forstå deres reelle betydning for samfunn og individer, samt deres potensiale for å bidra til global omstilling og politiske valg som prioriterer klima og miljø for fremtiden. Så langt har vi hatt to doktorgradsstudenter som forsker på Kina. En ny doktorgradsstudent for å studere Vietnam er under rekruttering. Vi har holdt månedlige seminarer med alle prosjektmedlemmer online og offline for å diskutere hvert medlems fremgang, relevante litteraturer og forskning. I denne prosessen formulerer vi en verktøykasse for å utdype kjernekonsepter som transcendens, spiritualitet, religion etc. Vi inviterer også gjesteforelesere til fokusert dialog. To av prosjektmedlemmene klarte å utføre feltarbeid i henholdsvis India og Kina. Noen av prosjektmedlemmene klarer å presentere og diskutere om prosjektet og relevante temaer i den offentlige plattformen. Vi planlegger å fortsette dialogen med flere gjesteforelesere fra relevante felt. I det kommende året forventer flere prosjektmedlemmer å utføre feltarbeid.

Transsustain aims to explore the mobilization and recalibration of traditional Asian religio-philosophical ideas in response to the global environmental crisis. We begin with the observation that scholars, activists, and even politicians in India and China and Taiwan have found inspiration in traditional knowledge and in premodern texts and practices of, for instance, Daoist, Buddhist, Hindu, and Confucian traditions to envision more ecologically sustainable futures. We then ask how these transcendent ideas about the value of human-nature relations are put into practice among contemporary policy makers, religious institutions, and spiritual-environmental movements. Is it possible that spiritually and religiously inspired environmental movements in Asia constitute an essential and largely overlooked contribution to realizing the common global goal of sustainability? In Transsustain, we will carry out in-depth case studies in Asia that will make it possible to analyze and assess the societal impact of such movements and, ultimately, their universal potential. The project is organized into three thematic work packages that explore such movements comparatively in India, China, Taiwan (possible one other place in Asia) and in a global universal perspective. A fourth work package is organized by the PI to facilitate collaboration among participants who come from different academic traditions and are at different stages in their careers, and to ensure dialogues with stakeholders outside the universities. The PI and other senior scholars in the project have decades of experience doing research in India and China/Taiwan, in close cooperation with Asian scholars and institutions. This will be crucial for the implementation of research in challenging political environments, and, not least, for supporting the development of the research competence and careers of participating junior scholars and across disciplines.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser