Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Digifood - Transforming the Nordic REKO-rings into a sustainable Digital Local Food System

Alternativ tittel: Det nordiske REKO-fenomenet som et digitalt, bærekraftig verdisystem for lokal mat

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektnummer:

301428

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Nye, digitalt spredte forbrukertrender utfordrer den tradisjonelle verdikjeden for mat. Digitale forretningsmodeller vokser frem, delvis som en respons på digital forbrukermakt. To eksempler er digitale nettverk for lokal mat og det at digitale plattformaktører med enorm makt trer inn i matverdikjedene med markedsplasser og egne merkevarer (f. eks. Amazon og Alibaba). Digifood-prosjektet utforsker hvordan digitaliseringen kan skape nye verdinettverk for mat (alternative food networks - AFN). Prosjektet tar utgangspunkt i det uavhengige, nordiske REKO-ring fenomenet som de siste tre årene har vokst til å bli en suksessfull markedsaktør for lokal mat. REKO er imidlertid fullstendig avhengig av Facebook som plattform, styres uten en formell organisasjon og opererer ofte på grensen av hva regulering tillater. Det gjør nettverket sårbart og viser hvordan alternative matnettverk har betydelige bærekraftsutfordringer. I 2021 har prosjektet fulgt alle de 103 REKO ringene, men på ulike måter: To spørreundersøkelser er gjennomført, en landsdekkende rettet mot både forbrukere, produsenter og adminer og en lokalt i Østlandsområdet i ringer som prøver ut nye funksjoner. Data fra utleveringer og Facebook er samlet sammen med observasjonsdata med sikte på både å forstå variasjon i omsetninger i og på tvers av ringer og å forstå den sosiale dimensjonen ved ringene. Prosjektet har organisert det årlige Bygdøy-seminaret om alternative matnettverk med god deltakelse både fysisk og digitalt, og har holdt mange presentasjoner for brukerne, for eksempel på NBS' landsmøte og Statsforvalter-samlinger. Prosjektet har også hatt dialog med og rådgitt enkelte REKO-ringer og matplattformer som vi har fulgt særlig tett i 2021. Mediedekningen av prosjektet har vært god og 17. desember disputerte Kristin Bentsen for doktorgraden basert på data fra REKO-ringene gjennom de tre siste årene. Prosjektet har slik sett allerede levert sin første PhD.

The Digifood project addresses the disruptive potential of digital platforms in food value chains. We analyze the Nordic, platform-based local food market phenomenon Reko, develop and disseminate knowledge of how it can stimulate radical market innovation in food value chains and help it transform into a sustainable digital food system. The research questions are: What kinds of alternative food networks (AFN) evolve as a consequence of digitalization and digital platforms?; What local, regional and national factors influence how such AFN's evolve into significant food markets?; and finally; How can such AFN's transform food value chains and become truly sustainable local food systems?. The project will conduct studies at the local (Reko-ring members), regional (regional Reko-contexts) and national (Nordic countries) levels. Because Reko uses Facebook as the digital platform, we can conduct advanced multi-level analysis of large data volumes that complements previous research conducted at only one of the three levels independently. As Reko's success formula is fragile, the project also includes an action-oriented WP that develops guidelines for how its platform and ecosystem should be further developed to secure growth and sustainability. The project mainly funds a PhD-fellow at USN, but includes a strong network of Nordic researchers on market innovation. It involves industry partners serving as recruitment and dissemination partners for SME-involvement. The project will involve more than 20 SME's in data collection, knowledge sharing and dissemination activities. They will participate in short, intensive activities ensuring high engagement based on the project group's experience from previous industry projects. Digifood aims to establish the involved research network as internationally known for its competence on market innovation, also within the context of food markets through academic and popular publications as well as direct interaction with industry.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder