Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Accounting for forecast uncertainties in communicating sea ice and weather information in the Arctic

Alternativ tittel: Ivaretakelse av varsel-usikkerhet i kommunikasjon av sjøis- og værinformasjon i Arktis

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektnummer:

301450

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

En økt etterspørsel etter nøyaktig informasjon knyttet til vær og sjøis for Arktis fører til store forventninger til dagens globale og regionale modellsystemer. Nøyaktigheten på varslene er begrenset av blant annet atmosfærens og havets kaotiske natur og svakheter i modellsystemene. En god beregning av nøyaktigheten til varslene, ved å bruke sannsynlighetsvarsler, er nødvendig for å kunne gi sluttbrukere informasjon av høy kvalitet til deres beslutninger. I FOCUS jobber en tverrfalig gruppe av forskere med bakgrunn i naturvitenskap og samfunnsvitenskap sammen med brukere fra kommersiell og offentlig sektor. Målet er å forbedre verdikjeden for sjøis- og værvarsler i Arktis, inkludert de tilhørende usikkerhetene. Hovedoppgaven er å operasjonalisere avanserte sannsynlighetsvarsler for vær og sjøis i Arktis, tilpasset til samfunnsmessige, miljømessige og økonomiske behov, for å kunne støtte bærekraftig utvikling i Arktis. FOCUS ønsker å forbedre (1) sannsynlighetsvarsler til maritime aktører i Arktis, (2) teknologien og infrastrukturen brukt til å produsere og levere informasjon til sektor-spesifikke sluttbrukere, og (3) vår forståelse av hvordan koble dagens og fremtidige krav fra maritime aktører til relevante forskningsspørsmål og politiske fokusområder. FOCUS-nettstedet finner du her https://focus-arctic.com. Arbeidet med varsling modellene, distribusjon av vær/is varsel informasjon til sluttbrukere og diskusjonene med sluttbrukere pågår. I tillegg er det opprettet en Stakeholder Advisory Group, som består av representanter for Association of Arctic Expedition Cruise Operators, BarentsWatch, Royal Norwegian Navy og Fiskebåt.

Due to the Arctic's extreme environmental conditions and remoteness, maritime operators are strongly demanding user-specified weather and sea-ice predictions. Because of the chaotic nature of the coupled atmosphere-ocean-sea-ice system and systematic errors inherent in our model systems, careful and accurate estimation of the forecast accuracy is needed to provide the end-user with high-quality information for decision-making. Probabilistic forecasts based on ensemble prediction systems can provide the necessary information. In previous end-user workshops and training sessions, we have gained extensive knowledge where advanced services are needed and have the potential to drive innovation. We will built-up on this knowledge and create a consortium of natural and social scientists, commercial and public suppliers of navigational products and services, and end-users from the maritime sectors. For additional guidance and outreach to end-users not part of the project we establish a Stakeholder Advisory Group with key representatives from the shipping, tourism, military, and fisheries sectors. In order to allow for advanced probabilistic weather forecasting, the operational weather prediction system of MET Norway will be enhanced by coupling to a 1D ocean turbulence model allowing a physically consistent error propagation and operationally feasible coupling strategy. The ocean sea-ice prediction system, as part of the Copernicus Marine Environmental Monitoring Service, will also be enhanced using better knowledge of atmospheric forecast uncertainties. Novel ensemble based forecast products will be analysed, designed and refined in a co-production process. The involvement of partners from the public and commercial sectors, will warrant an interactive and flexible development of forecast products and ensure a user-oriented development of the system. present-day and future forecast information needs will be assessed with novel methodologies from the social sciences.

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram