Tilbake til søkeresultatene

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Rapids and backwaters. Adapting fast and slow to a digital cultural turn.

Alternativ tittel: Stryk og bakevjer. Rask og langsom tilpasning til en digital kulturell vending.

Tildelt: kr 11,3 mill.

Dette prosjektet skal undersøke hvordan digitalisering har påvirket ulike typer verdiskaping for kulturen. Det skal også undersøke hvordan regulering, copyright og kulturpolitikk har tilpasset seg den digitale produksjonen og distribusjonen av kultur. Hva er det vi vet og ikke vet om kunsten i den digitale kulturøkonomien? Hvordan har digitalisering påvirket hvordan ulike kulturarbeidere arbeider, tjener penger og skaper verdier? Hvordan kan digital kultur reguleres nasjonalt og internasjonalt, og hvilke konsekvenser har dette for en nasjonal kulturpolitikk? Disse spørsmålene skal vi forsøke å besvare i dette prosjektet. Prosjektet har et enkelt utgangspunkt: selv om det er liten tvil om at digitalisering er en stor endringskraft, er det ikke slik at den påvirker alle områder like fort eller like mye. Dette gjelder ikke minst på kulturområdet. Tittelen på prosjektet antyder at i den digitale strømmen går det raskt og sakte på samme tid. Mens noen kulturfelt, som musikk, er grunnleggende endret på et par tiår, er andre felt, som teater, i langt mindre grad påvirket av det digitale. I tillegg har det oppstått helt nye typer kulturarbeidere som arbeider utelukkende i og med digitale verktøy. På den andre siden har også kulturpolitikken og reguleringen av kulturfeltet blitt påvirket på ulike måter. Når kultur produseres og formidles digitalt, skaper det noen åpenbare utfordringer for en kulturpolitikk som ofte har et nasjonalt utgangspunkt og et nasjonalt regelverk og lovverk. Hvilke muligheter finnes for en nasjonal og ikke minst grensebasert kulturpolitikk når kulturen i stadig større grad er grenseløs? Prosjektet skal undersøke hvordan ulike land har tilpasset seg dette dilemmaet og beskrive noen muligheter for en digital kulturpolitikk i det 21. århundre. Prosjektet ble satt i gang i mars 2020, omtrent rundt starten på korona-pandemien. Det gjorde at det første prosjektmøtet, i april, ble holdt digitalt. I april og mai samlet prosjektdeltagerne inn informasjon om sine respektive lands digitale kulturpolitikk, og om hvilke tiltak som er satt i verk for å støtte opp under kultursektorens utfordringer som følge av viruset. Dette ble presentert og diskutert på et digitalt prosjektmøtet 4. juni. Etter sommeren har det særlig vært jobbet med intervjuer av informanter fra tre ulike grupper av kulturarbeidere: visuelle kunstnere, digitale kulturarbeidere og scenekunstnere. Hvilken rolle har digitalisering spilt for deres kunstneriske arbeid, deres inntekter og deres karriereutvikling?

There is a need for an updated analysis that examines how different kinds of values and revenue streams are generated digitally and/or affected by the digital turn, and furthermore how such value generation has been and can be regulated by cultural policy and/or copyright. This kind of analysis also needs to take into account the variety of adaptation in the broader field of culture; the simple fact that there is a co-existence of adapting fast and adapting slow; of rapids and backwaters. Rapids and backwaters is a project that aims to investigate how digitization has affected different kinds of value generation in the field of cultural production, as well as how legislation and regulation; copyright and cultural policy; has adapted to digital production and distribution of culture. This project asks these primary research questions: How have producers and policy-makers adapted to a digital turn? In what different ways have digitization affected value generation and revenue streams for cultural workers, and how might copyright regulations and cultural policy accommodate these changes? To answer these questions, the project combines policy, economy and practice analysis through five integrated work packages: 1) What is the knowledge and policy state of the art in the digital cultural economy? 2) How has digitization affected the strategies, revenue streams and value chains for producers in the fields of performing arts, visual arts and content production in social media? 3) What kind and categories of revenue streams constitute the income for cultural workers in performing arts, visual arts and for the new digital/social media influencers? 4) How can national and/or international copyright regulation best accommodate digital production and distribution of culture? 5) What public policies ensure that the Nordic model of cultural policy can make the best of digitization in the cultural sector?

Aktivitet:

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Finansieringskilder

Temaer og emner

LTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Velferd, kultur og samfunnGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterKulturKunst og kulturBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiBransjer og næringerMedia og kulturDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeLTP2 Innovasjon i stat og kommuneArbeidArbeidsmarkedPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringKulturLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleArbeidLTP2 Fornyelse i offentlig sektorAnvendt forskningDemokrati, makt og styringInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorKjønnsperspektiver i forskningKulturSamfunnets kulturelle grunnlagLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringPortefølje Muliggjørende teknologierKjønnsperspektiver i forskningKjønn som variabel