Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

SUSTAINABLE ARCTIC CRUISE COMMUNITIES: FROM PRACTICE TO GOVERNANCE

Alternativ tittel: Sustainable Arctic Cruise Communities: from practice to governance

Tildelt: kr 7,9 mill.

For kystsamfunn kan ankomst av cruiseskip gi økonomiske muligheter, for eksempel gjennom å tilby turer til lokale attraksjoner og levere tjenester for cruiseskipene. Likevel har ankomst av cruiseskip blitt sterkt omdiskutert på grunn av negative sosiale og miljømessige konsekvenser. Siden den globale Covid-19-pandemien brøt ut i 2020, har cruiseindustrien nesten stoppet fullstendig opp. Mange arktiske samfunn måtte håndtere permitteringer i reiselivsnæringen, konkurser for bedrifter og ansatte som dro til andre steder. Problemene innenfor arktiske cruisemiljøer gikk fra å omhandle hvordan de kunne eksistere sammen med mange cruiseaktiviteter og deres negative virkninger, til en situasjon med fravær av cruiseturister i lokalsamfunnene. Dette prosjektet tar for seg utfordringene disse samfunnene står overfor ved å skape kunnskap om hvordan arktiske cruisesamfunn har taklet den plutselige stansingen av cruiseaktiviteter, og hvilken bærekraftig cruisepraksis disse arktiske samfunnene egentlig ønsker når cruiseskipene igjen får legge til havn. Mange steder rapporterer om en økning i antall bookinger for 2022 og 2023, men mye er ennå usikkert. Spesielt er det nødvendig med kunnskap om hvordan cruiseindustrien og arktiske samfunn kan tilpasse seg til nye forhold og sameksistere etter at turismen starter på nytt, men også hvordan kontroverser og ulemper kan omdannes til muligheter for bærekraftig utvikling. Vi undersøker hvordan arktiske samfunn definerer og styrer utfordringer som følge av cruisebesøk, eller mangelen på slike, og hvordan det å være et cruisemål kan knytte dem sammen for å sikre en bærekraftig fremtid for cruiseturisme i hele det europeiske arktiske området. Vi ser på totalt seks cruisesamfunn på Grønland, Island, Russland og Norge. Vårt empiriske materiale vil være basert på bidrag og kunnskap fra lokale interessenter for cruise, for eksempel lokalbefolkningen, havnene og turoperatørene, og vil bli delt mellom lokalsamfunn. Siden oppstartsmøtet for prosjektet i september 2020 har prosjektpartnerne møttes månedlig for å diskutere oppgavene. Teamet vårt har vokst med inkludering av doktorgradsstudenter med interesse for temaet, som er finansiert og veiledet av partnerinstitusjonene. Den første oppgaven vi har fokusert på har vært utviklingen av et konseptuelt rammeverk. Dette har resultert i at en konseptuell artikkel skrevet av fire prosjektpartnere nå er under vurdering. Det konseptuelle rammeverket fungerer som det teoretiske grunnlaget for feltguiden for de empiriske studiene. Målet var å operasjonalisere konseptene i våre studier til temaer for intervjuer og observasjoner. Aalborg universitet var ansvarlig for organiseringen av en 2-dagers workshop (i februar 2021) for å utforme feltguiden samlet. Et viktig skritt i denne prosessen har vært å utvikle en felles forståelse av den praksisbaserte tilnærmingen, og hvordan den kan operasjonaliseres i temaer for forskning. Etter workshopen har Aalborg universitet videreutviklet innspillene fra teamet til feltguiden. Etter en runde med tilbakemeldinger og gjennomgang ble den siste versjonen delt med teamet i mai 2021. Saksansvarlige kan bruke dette som utgangspunkt for intervjuguider og observasjonsguider når de møter interessentene i feltet. Dalarna universitet er ansvarlig for å koordinere feltarbeidet og sørge for at databehandlingsplanen blir implementert. Vi har hatt flere interne runder for å designe og kommunisere datahåndteringspolitikken til prosjektet. Teams -plattformen samler de anonymiserte feltnotatene, intervjunotatene og transkriberinger når de er tilgjengelige. Dalarna universitet koordinerer også rapportene tilknyttet skrivebordsstudie som alle saksansvarlige skriver for de studerte sakene. Nord Universitet og Nordlandsforskning har initiert skriving av en litteratur review, som det det for tiden arbeides aktivt med. Feltarbeidet vårt startet sommeren 2021. Imidlertid har Covid-19 medført store utfordringer for datainnsamling ved steder vi tidligere hadde valgt. Dette har ført til en ny orientering mot andre cruisesamfunn i Norge og Grønland. Reisebegrensninger gjorde det umulig for partnere å reise til cruisesamfunn utenfor sine egne land. Data er hittil samlet inn fra tre norske lokalsamfunn, et islandsk og et russisk. Vi vil fortsette arbeidet på Grønland høsten 2021. Vi har presentert prosjektet vårt og resultatene på to internasjonale konferanser: International Arctic Social Sciences Association og Nordic Symposium for Tourism and Hospitality. Ved hjelp av lokal, nasjonal og internasjonal formidling bygger vi et nettverk av forskere som er interessert i utviklingen av arktiske kystsamfunn. I 2020 publiserte Nord Universitet en krønike i Avisa Nordland, og vi har en Facebook -gruppe: Sustainable Arctic Cruise Communities. For å nå ut til akademiet skal vi utforme et spesialnummer for å publisere forskning som er resultatet av dette prosjektet, og for andre forskere som jobber med lignende emner.

We propose to contribute to sustainable development of coastal communities in the Arctic through qualitative case studies of cruise tourism development in six cruise communities across the European Arctic. Because of climate change and an increased international interest to experience the nature and societies of the Arctic, cruise activities are increasing in the Arctic region and this calls for experience-sharing and cooperation in pursuit of best practices. Sustainable tourism development is necessary for the region to prevent negative impacts from a growing tourism industry and protect local natural, social and cultural resources. Cruise communities in Iceland, Greenland and Norway face similar challenges when it comes to safeguarding their natural environments and welfare of their societies. Cruise research in the Arctic is a field that is relatively under-researched and there is a need for understanding practices, management and governance of cruise activities. Our ambitions are to connect cruise communities in the European Arctic through our case studies and to provide them with ideas for sustainable development through an overview of research-based best practices. By identifying challenges, practices and governance for sustainability, we contribute to knowledge sharing and capacity building in the sense that communities can build upon experiences from others. There is novelty in a cross-Arctic comparative approach as the majority of Arctic cruise tourism research has been conducted as single case studies. To advance the knowledge of sustainable cruise development in the Arctic we take stance in the innovative research position of Haraway’s (2016) 'staying with the trouble'. This stance offers a valuable lesson on how we might engage with co-creating tourism knowledge. A practice-based approach further enables us to contribute to collective and sustainable governance of cruise tourism in the Arctic.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser