Tilbake til søkeresultatene

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Sperm Evolution in Birds

Alternativ tittel: Spermiecellenes evolusjon hos fugler

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektnummer:

301592

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Spermiens rolle er å befrukte egg. Til tross for en ensartet funksjon, er spermien allikevel den mest variable celletypen i dyreriket i både form og størrelse. Målet med dette prosjektet er å forklare hvorfor og hvordan spermier har blitt så forskjellige innenfor en meget artsrik gruppe av fugler, nemlig spurvefuglene (ordenen Passeriformes). Vi vet at spermiene kan være svært ulike i form og størrelse innen denne gruppen, men for det store flertallet av arter i denne gruppen er spermiene i liten grad studert. Til sammenligning kjenner vi de fleste artenes hekkebiologi og økologi ganske godt. Prosjektet er inndelt i tre arbeidspakker. Den første skal beskrive den ukjente spermiebiologien hos en rekke utvalgte arter fra hele verden. Vi vil analysere hvordan spermiene har utviklet seg og blitt så forskjellige i de ulike delene av evolusjonstreet til spurvefuglene og spesielt dokumentere store sprang eller "innovasjoner" i spermienes evolusjonshistorie. Den andre arbeidspakken skal studere det genetiske grunnlaget for spermienes størrelse og form. Her vil vi undersøke hvordan genene reguleres når spermiene dannes i testiklene, og hvordan de ulike genene er organisert i genomet hos arter med forskjellige spermier. Den tredje arbeidspakken vil studere hvordan naturlig seleksjon påvirker variasjonen i spermiestørrelse mellom hanner i en bestand. Vi forventer at prosjektet vil fremskaffe ny viten om hvorfor spermier utvikler seg forskjellig hos ulike arter og hvilke faktorer som er viktige for spermienes evolusjon.

An unanswered question in evolutionary biology is why sperm cells have become so diversified across the animal kingdom. Over the last 10 years our research group has made significant contributions to the study of sperm form and function in passerine birds. The current proposal seeks to increase our knowledge of the mechanisms of how sperm cells evolve and diversify in these species. We will reconstruct the evolutionary history of sperm diversification across all 140 families of perching birds (Order Passeriformes) and identify major innovations/shifts in sperm morphology. We will explore the genetic architecture of various sperm components, how these genes are regulated during spermatogenesis, and how the major shifts in sperm evolution can be explained at the genetic and genomic level. We will also explore the types of Darwinian selection acting on sperm phenotypes. We combine our own expertise on sperm phenotypes with external expertise on functional and comparative genomics, and with ongoing, long-term population studies of selected species where the fitness of sperm phenotypes (i.e. fertilization success) can be measured in a competitive context. The project has the potential to advance our understanding of some fundamental questions in biology, such as the "evolution of sperm diversification" and "the genetics of a phenotype", which have relevance to all species with sexual reproduction.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Finansieringskilder