Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Drug repurposing: new options for prevention and treatment of colorectal and breast cancer

Alternativ tittel: Nye muligheter for vanlig brukte legemidler i prevensjon og behandling av tarmkreft og brystkreft

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

301628

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Popular science presentation - Updated (Norwegian) Reduserte kostnader ved DNA sekvensering har banet vei for mer målrettet medisinsk behandling. Men til tross for enorme investeringer de senere årene har utviklingen av nye kreftmedisiner vist seg å være vanskelig. Prisen for disse nye målrettede medisinene har også eksplodert de senere årene, noe som legger et stort press på helseøkonomier verden over. Å kunne utnytte velutprøvde legemidler brukt til behandling av andre sykdommer som en del av kreftbehandlingen er en attraktiv og kostnadseffektiv strategi som sannsynligvis også gir færre bivirkninger. Både prekliniske og epidemiologiske studier antyder at flere vanlig brukte legemidler kan ha egenskaper som motvirker kreft. Dette prosjektet fokuserer på brystkreft og tarmkreft, som er to av de vanligste kreftformene i Norge. Det vil bli undersøkt om bruk av tre lovende medisiner; beta-blokkere, metformin og aspirin kan bedre prognosen til bryst- og tarmkreftpasienter i tillegg til å virke forebyggende mot de samme kreftformene. Forskerne er spesielt interessert i å utforske nye behandlingsalternativer for aggressive subtyper som i dag har få behandlingsmuligheter, for eksempel trippel negativ brystkreft. Forskerne vil studere potensialet til de tre medisinene fra forskjellige vinkler: først vil sammenkoblet informasjon fra blant annet Kreftregisteret og Reseptregisteret bli brukt til å studere hvordan bruk av disse tre medikamentene påvirker både kreftrisiko og prognose i den norske befolkningen. Deretter vil de mest lovende resultatene bli teste videre i celleforsøk ved å teste medisinene direkte på kreftceller. I tillegg vil forskerne teste om kreft sprer seg forskjellig i mus som får standard behandling og i mus som får standard behandling pluss medisinene som studeres.

The development of new targeted therapies for cancer has proven difficult, and prices of new drugs have exploded, increasing the burden on health economies. Repurposing the large arsenal of approved non-cancer drugs is an attractive strategy to offer additional preventive and treatment options. We will seek evidence to support new use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (e.g. aspirin), metformin and beta-blockers for colorectal cancer (CRC) and breast cancer (BC) by analysing prescription and cancer record linkage data from approximately 3 million Norwegian residents aged 18-79 years in 2004, followed from 2004 until 2017. We will calculate the risk of CRC and BC among users of a specific drug and compare it to the risk in non-users of the same drug. In individuals with cancer we will evaluate prognosis in users and non-users of a specific drug. Also, we will provide original evidence on possible synergistic effects between drugs. We are particularly interested in exploring new therapeutic options for aggressive cancer subtypes that have limited treatment choices, such as triple negative BC. We will use a multidisciplinary network to explore those associations from different perspectives. With prof Kjetil Taskén at the Institute for Cancer Research, OUH and Center for Molecular Medicine, UiO, we will corroborate our most interesting results through the cancer drug sensitivity screening, a new method for testing a panel of drugs directly on cancer cells. With prof Erica Sloan at the Monash University, Melbourne, Australia, we will test mechanistic hypotheses in mouse models, e.g. if the process of metastatization is different between mice treated with standard-of-care and mice treated with standard-of-care plus non-cancer drugs under investigation. Finally, we will be part of the discussion forum of the randomized clinical trial ASAC, which tests the effect of aspirin in CRC patients, and plan the verification of our main results in that clinical setting.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder