Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Permafrost ecosystems entangled with human life in Mongolia- evaluating the impact of land use change in a warming climate

Alternativ tittel: Permafrost økosystemer innviklet med menneskelig liv i Mongolia - effekten av endringer i arealbruk i et varmere klima

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

301639

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Permafrost4Life er et prosjekt som undersøker permafrost og klima i Mongolia ved hjelp av feltmålinger, fjernanalyse og numerisk modellering. Fokuset er interaksjonene mellom permafrost, lokale økosystem, og påvirkningen fra den tradisjonelle, nomadiske gjeterlivsstilen som fortsatt i dag preger det mongolske samfunn. Den Eurasiske permafrostens sørlige grense går igjennom Mongolia, og de pågående klimaendringene har allerede ført med seg betydelig reduksjon av permafrostutstrekningen over de siste tiår. I en studie som i øyeblikket er til fagfellevurdering, har prosjektmedarbeiderne undersøkt lufttemperaturmålinger fra titalls av stasjoner over hele Mongolia, som tydelig viser at forholdene for permafrost forekomst er blitt betydelig forverret. Som i 2020, har 2021 vært preget av koronapandemien, som har hindret reising mellom Norge og Mongolia frem til nå. I ett forsøk på å begrense pandemien, har mongolske myndigheter stengt grensene for internasjonale reisende, som lenge holdt smittespredningen på et lavt nivå. Siden April 2021 opplever Mongolia likevel et utbrudd av delta-varianten, og landet har den dag i dag en av verdens høyeste smitterater. Det er dermed lite sannsynlig at reiserestriksjonene til Mongolia blir lettet i den nærmeste fremtid. På tross av denne særs utfordrende situasjonen, har de Mongolske Permafrost4Life partnerne klart å gjennomføre flere feltkampanjer våren og sommeren 2021. Studieområder er blitt etablert både i området ved Hovsgol sjøen og i Henti fjellene, hvor påvirkningene av gressing og skoghogst blir undersøkt. Det norske prosjekt-teamet er nå også satt sammen, og fokuserer sitt arbeid på oppbygging av simuleringsferdigheter for permafrost og økosystem utvikling i Mongolia. Høsten 2020 ble CryoGrid modellen lansert som en felleskapsmodell med åpen kildekode (open-source community model), slik at utviklingen fra permafrostforskere kan koordineres sømløst. Siden dette har vi sammen med internasjonale samarbeidspartnere jobbet med å inkludere hvordan skogdekke påvirker bakkens termiske regime. Samarbeidet mellom Norske og Mongolske forskere forsetter gjennom møter og workshops på digitale plattformer, og vi har avholdt en workshop for mongolske forskere og studenter i CryoGrid, slik at de nå selv er i stand til å selv kjøre permafrost simuleringen og kan bidra til utviklingen av fellesskapsmodellen.

Central Asia is one of the very few areas in the world were ecosystems and human life are heavily entangled with the Cryosphere, with a continental climate favoring the occurrence of permafrost. About one third of Mongolian municipalities are located in permafrost areas, and the density of livestock is by far highest in permafrost-dominated regions. This is due to more abundant water sources, thus sustaining a traditional, semi-nomadic lifestyle for about 30% of the population of Mongolia, while also supplying food to the growing urban centers. Permafrost provides water from melting ground ice in the dry summer season, or by preventing rainwater from infiltrating into deeper layers, thus leaving it available for plant growth. Increases in temperature have led to ongoing and well-documented degradation of permafrost, while strong increases of both population and livestock (> 60 million animals) in the recent decade put ecosystems in Mongolia under additional pressure from grazing and deforestation. With both changes accelerating in the recent decade, the delicate balance between climate forcing, ecosystem response and human land use has come under threat. In strong contrast, there is little quantitative knowledge how the sensitive ecosystems will react to these multi-source stresses, leaving risks for irreversible changes that will complicate sustainable land use in the future. Permafrost4Life aims at a better understanding and quantification of climate-ecosystem interaction, with a special focus on the role of the ground thermal regime within this interplay. The ultimate goal is to use this knowledge to help policy-making and land use management, with experiences stretching far outside Mongolia. To reach these goals we will use field experiments and state-of the art land system models. Permafrost4Life is a collaboration between research institutions from Norway and Mongolia, emphasizing the full equality of the research partners.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima