Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

LiceRESIST: Unravelling genetic mechanisms underlying sea lice resistance in salmonid fishes

Alternativ tittel: LiceRESIST: Deteksjon av genetiske årsaker til luseresistens i laksefisk

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

301685

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Geografi:

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er den vanligste parasitten på oppdrettslaks, og det største sykdomsproblemet i akvakultur. I mange land har lakselus blitt multiresistens mot kjemisk behandling, og mangel på effektiv behandling mot lus truer framtidig vekst i næringen. I ville populasjoner finner man de tyngste luseangrepene på brunørret og atlantisk laks. Til forskjell fra disse artene har enkelte stillehavslaks, spesielt coho, genetiske egenskaper som gjør de i stand til å kvitte seg helt med lakselus. De genetiske mekanismene som gir stillehavslaksen disse fordelene er ikke enda ikke forstått. Hovedmålsetningen med LiceRESIST prosjektet er å identifisere gener og genomvariasjon som er ansvarlige for disse artsforskjellene i resistens, både på epigenetisk og funksjonelt nivå. Med en mer detaljert forståelse av mekanismen for luseresistens, er det mulig å utvikle en mer resistent atlantisk oppdrettslaks ved hjelp av genredigeringsbasert presisjonsavl, noe som på sikt kan bedre dyrevelferden og gi en mer bærekraftig oppdrettsnæring. Så langt i prosjektet har vi etablert nødvendig metodikk for funksjonell analyse (RNA-, ATAC- og ChIP-Seq) fra skinnprøver. Metodikken vil brukt på prøver fra et "challenge" forsøk med lus som blir utført første halvdel av november 2021. Parallelt med laboratoriearbeidet arbeider vi med etablering av en bioinformatikk-pipeline for å analysere disse dataene.

Sea lice (Lepeophtheirus salmonis) is the single greatest biological threat to the development of sustainable salmonid farming. Despite extensive international research efforts, our understanding of the functional genetic basis for host immune responses to sea lice infestations in Atlantic salmon, the main farmed species in Norway, remains unclear, largely due to the complex genetic architecture of the trait. By comparing the functional genomic changes occurring in response to sea lice attack in several salmonid species exhibiting diversity in resistance, LiceRESIST will (i) reveal novel functional mechanisms underlying immunity that have evolved in independent lineages, and (ii) facilitate the identification of key causative genetic variants responsible for lineage-specific resistance to lice burden. Our approach, combining comparative and functional genomics with CRISPR/Cas gene editing for discovery and validation of functional differences, will create opportunities to devise novel therapeutics to combat the sea lice threat. Given the pressing nature of the sea lice problem for aquaculture, in terms of economic losses, animal welfare concerns, and the threat to wild salmon, generating such advanced knowledge as a basis for improved lice management is both urgently required and in full alignment with the vision of the HAVBRUK2 program.

Aktivitet:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping