Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Value-Threads: Tracing the economy as technology and culture in an emergent value-economy

Alternativ tittel: Verdi-tråder: Økonomi som teknologi og kultur i en framvoksende verdi-økonomi.

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektnummer:

301733

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

mellom økonomi og natur. Benevnelsen «verdi-økonomi» er utviklet som et analytisk verktøy for dette arbeidet. Prosjektet vil gjøre ulike delstudier, av OECD, start-ups knyttet til biotech, analyser av samtidig og historiske lærebøker i økonomi og bioøkonomiprosjekter knyttet til forvaltning av natur. Forskningen skal gjøres i tett samarbeid mellom forskere knyttet til TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved UiO og ved Centre de Sociologie de? innovation i Paris. ValueThreads tar sitt utgangspunkt i tre ulike hypoteser: For det første at det foregår et skifte i retning av en økonomi som kombinerer det kvantitative og det kvalitative på nye måter. For det andre er hypotesen at dette skiftet kommer fra to ulike steder, samtidig, og at disse finner sammen i nye kombinasjoner. På den ene siden handler dette om økonomi-miljøer knyttet til handelshøyskoler (business-schools) og på den andre siden fra miljøsektoren og diskusjoner om bærekraft. For det tredje er hypotesen at uttrykket «verdiskaping» er sentral for denne nye økonomiske diskursen. Ambisjonen i ValueThreads er å analysere og forstå denne nye «verdi-økonomien». Argumentet er at dette er vesentlig for å kunne svare på de utfordringene som ligger i å få til en post-karbon økonomi, den nye bioøkonomien og de spenningene og konfliktene som dette innebærer.

The hypotheses of ValueThreads is (1) that there is an ongoing shift towards a new form of economic modality which may encapsulate the qualitiative and the quantiative in novel and as of yet underexplored ways. (2) That this is a shift which is coming from the business-sector and sustainability-discourses in novel re-combinations and entanglements. (3) That the notion of value-creation is vital to this new discourse, and are intimately linked to new ways of approaching and practicing the economy. Unless we understand this "value-economy", we cannot answer the sustainability and responsibility challenge of a post-carbon- bioeconomy and the tensions and conflict-lines that are integral to it. Valuethreads proceeds by analyzing the economy as material and technological culture, including the technologies by which entities are rendered economic. This is taken further in three novel directions: (1) By systematically also taking the normative and the qualitative into the analysis of the economy(2) By proposing a more overarching argument, not only about the technologies the economy works by, but also about what kind of economy we are observing. (3) By employing the concept of a value-economy as an analytical tool by which to investigate the economy, and to employ this also to include how present approaches are conditioned upon historical and institutionalized arrangements and discourses. The research by ValueThreads will be executed by an interdisciplinary research team involving close collaboration between the PI and her host-institution and CSI, one of Europes leading research environments on valuation studies. The research is organized in five WPs: Three empirical studies (1. at OECD, 2. with bio-businesses and start-ups and 3. on forest-economics in and beyond-text-book economics) one WP on the project's cross-the cross-cuttings themes and one WP drawing the hypothesis of a value-economy together into a comprehensive conceptually driven analysis.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam