Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

A matter of facts: Flows of knowledge through digitalized police practices

Alternativ tittel: Materialisering av fakta: Kunnskapsstrømmer gjennom digitale politipraksiser

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektnummer:

301762

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2025

Geografi:

Digitalisering anses som sentralt for politiets arbeid. Politiet peker selv på at det trengs en stor innsats for å få etaten opp på et nivå som møter dagens og fremtidens utfordringer, og at det trengs nye digitale verktøy i sektoren. Politiets strategier berører imidlertid ikke alle mulige konsekvenser av en digitalisering av sektoren. Dette prosjektet undersøker hvordan digitalisering av en sektor påvirker dens kunnskapsproduksjon, og hvordan dette påvirker samfunnet i stort. Digitalisering av politipraksiser innebærer en mer omfattende interaksjon mellom mennesker og teknologi på mange nivåer av organisasjonen, noe som har en signifikant påvirkning på omgivelsene, både innenfor politiet, og i samfunnet for øvrig. Norsk politi nyter stor tillit, og selv om det finnes sunn skepsis i offentligheten, tillegges deres ord og handlinger stor autoritet. Slik er politiets kunnskap med å forme samfunnet. Det er derfor avgjørende å studere hvordan digitalisering påvirker kunnskapsproduksjon. Digitalisering har målbare effekter, men også kvalitative effekter ? det endrer hvordan en jobber og hvordan informasjon fortolkes og brukes. Biter av informasjon legges inn i nettverk av databaser, spres i sosiale medier og registreres i økende grad på digitale enheter. Disse digitaliseringsprosessene påvirker informasjonens status, og fungerer som prosesser som øker autoriteten til dataene: Når informasjon materialiseres gjennom teknologier, kan usikkerhet og kompleksitet tilsløres. Dette prosjektet undersøker hvordan politiets digitaliseringspraksiser former hva som får status som fakta om hendelser, handlinger, kriminalitet og far, og påvirker forståelser og adferd, både i og utenfor politiet.

Digitalization plays a major role in current plans and strategies within the Norwegian Police Service (NPS). In the current operational strategy, digitalization is drawn out as a key process both for fighting and preventing crime and increasing efficiency of police work in general. Digital tools are presented as the solution to a host of challenges, yet what is missing from these reports are reflections on how digitalization might affect practice on a more general level. In what ways does the new, digitalized police practices affect the production of knowledge within the Norwegian Police Service, and in their contact with the public? This project will study three specific sites of digitalization within the NPS, namely 1) the increased use of police registries and databases, 2) software for analysing big data, and 3) the use of social media to communicate with the public. Our hypothesis is that processes of digitalization and knowledge-based policing are authorizing processes that make police information appear as truths, obscuring the cultural elements such as habit, prejudice and value that underpin all such processes. Through fieldwork both within the police service, among the public and within the digital sphere, we will follow the processes through which small pieces of information are moulded into facts. How does human interaction with communications systems, registries, databases, software, social media networks and devices work to shape the foundations of what is considered knowledge, both within the police and in society at large?

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell