Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Deciphering the role of the oxytocin system in mental traits and physical health

Alternativ tittel: Å dechiffrere oksytocinsystemets rolle ved mentale egenskaper og fysisk helse

Tildelt: kr 8,0 mill.

Hormonet oksytocin har vært assosiert med fødsel og amming i mer enn et århundre. Nyere forskning har imidlertid vist at oksytocin også påvirker tankene og følelsene våre, spesielt de som er relatert til sosial atferd. Oksytocinnivået i hjernen kan økes ved intranasal administrering av hormonet, og det har følgelig vært stor spenning knyttet til potensialet for å bruke oksytocin i behandling av psykiatriske sykdommer preget av sosial dysfunksjon, for eksempel schizofreni. Videre antyder forskning at oksytocinsystemet er involvert i appetittregulering og hvordan kroppen lagrer og bruker energi. Til tross for denne interessen, har forskere ennå ikke en detaljert forståelse av dette hormonsystemet og hvordan det påvirker vår fysiske og mentale helse. For å håndtere dette kunnskapsgapet vil prosjektet bruke en "big data" -tilnærming der man kombinerer analyse av atferds-, helse- og genetiske data. Gjennom en serie analyser vil dette prosjektet avdekke hvordan oksytocinsystemets funksjon endres gjennom levetiden, hvordan variasjoner i oksytocins genetikk er assosiert med helseutfall, og hvordan det humane oksytocinsystemet utviklet seg i utgangspunktet. Til dags dato har dette prosjektet generert en forskningsartikkel publisert i journalen 'Nature Human Behavior'. Denne artikkelen beskriver den nyeste forskningen på oxytocin, samt forslag til forbedringer i fremtidige studier på dette feltet. Til sammen vil dette prosjektet gi en bredere forståelse av oksytocins rolle ved helse, noe som vil hjelpe forskere til å bedre forstå oksytocins terapeutiske potensiale.

Individuals with severe mental illness have significantly higher mortality rates than the general population, which is related to the increased risk of comorbid somatic conditions, such as cardiovascular disease. Growing evidence demonstrates the critical contribution of the neuropeptide oxytocin in the pathogenesis and maintenance of several psychiatric illnesses, due to its role in social behavior. Emerging data suggests that oxytocin signalling dysfunction may also contribute to this increased risk of somatic conditions. Harmonising the behavioural and physiological role of oxytocin signalling, Principal Investigator (PI) Quintana's recent work suggests that oxytocin signalling has a much broader role than supporting social behavior, with oxytocin signalling implicated in several other non-social cognitive states and metabolic regulation. While these findings are promising, a global understanding of oxytocin's role in health and wellbeing remains elusive, as research efforts tend to be siloed within subfields, and resource constraints limit sample sizes and multidisciplinary opportunities. Opportunely, the recent availability of datasets with unprecedented sample sizes and advances in methods provides an ideal juncture to more comprehensively understand oxytocin signalling. To address this critical knowledge gap and to exploit these recent advances, the OXYTOCINhealth project has the ambitious goal of generating models of the psychological and physiological relevance of the oxytocin signalling system. This will be achieved by adopting a novel big-data approach that will integrate mechanistic, developmental, phylogenetic, and evolutionary perspectives using behavioural, health, and multimodal genetic data. The unique interdisciplinary approach of OXYTOCINHealth, combined with PI Quintana's experience in oxytocin research and complementary expertise of the project team, yields an unprecedented opportunity to fully realise oxytocin's therapeutic potential.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder