Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Evaluation optics of the nation state: The past, present and future of public documentation.

Alternativ tittel: Evalueringsnasjonen: Dokumentasjon, digitalisering og dilemmaer for demokratiet

Tildelt: kr 8,0 mill.

Uavhengig evaluering og revisjon er grunnleggende funksjoner i det norske demokratiet - fra Riksrevisjonens toneangivende rapporter, som får stor offentlig oppmerksomhet, til alle store og små evalueringsprosesser som til enhver tid pågår i departementer, direktorater og frivillige organisasjoner. Dette systemet bygger på et grunnleggende åpenhetsprinsipp om at borgerne skal kunne vite at statens midler blir brukt på best mulig måte. Samtidig viser forskning stadig tydeligere at evaluering, slik det praktiseres i dag, kan få uheldige bieffekter, fordi fokus forskyves til det som er enklest å måle og synliggjøre. Dette betyr altså at evalueringer ikke bare observerer og beskriver, men over tid også kan bidra til å forandre det som blir evaluert. Evalueringene kan derfor få innvirkning på hvordan vi forstår og styrer samfunnet rundt oss. Dette dilemmaet er utgangspunktet for forskningsprosjektet EVALUNATION, som spør: Hvordan bidrar nye evalueringsmetoder - det vi kan kalle "evalueringens optikk" - til å endre hvordan vi som nasjon vurderer hva som er verdifullt og viktig? For å svare på dette overordnede spørsmålet vil prosjektet undersøke: (1) evalueringsfagets historie i Norge, (2) evalueringspraksis i dag, (3) fremtidens digitaliserte evaluering, og (4) alternative evalueringsverktøy. EVALUNATIONs ambisjon er at denne tilnærmingen vil kunne gi solide bidrag på tre områder: ved å frambringe ny kunnskap om et sentralt samfunnstema, ved å fornye forskningsmetodene om evaluering gjennom en bred tverrfaglig tilnærming; og å videreutvikle dagens evalueringspraksis gjennom en kombinasjon av grundig analyse, dialog med sentrale aktører og eksperimentell forskningsformidling.

Independent evaluation of public spending is a cornerstone of contemporary democracies, including Norway. The act of documenting that desired results are achieved as planned has become both an integral part of government and public administration and also an explicit public expectation. Given the critical democratic function and widespread deployment of both evaluation and performance audit in Norway, the lack of academic attention and scholarly analysis of these phenomena is surprising. International scholarship has demonstrated critical adverse effects of evaluation and audit upon public administration through analysis of the social and organizational aspects of evaluation and audit, yet consentrated less attention on the historical and technological developments that in practice have enabled and transformed both evaluation and audit. EVALUNATION is designed to fill this research gap by making the practical tools, methods, and infrastructures of evaluation - what the PI proposes to conceptualize as the 'optics of evaluation' - the main empirical object. A key premise of EVALUNATION is that evaluation involves large amounts of texts, and that analyzing the writing, circulation, and use of these texts is indispensable for understanding the role of evaluation in society. EVALUNATION aims to contribute substantially to the establishment of a distinct methodology for the study of how large-scale document-centered institutions and processes are being transformed by digitalization. The project team and work packages are composed to enable this radical and experimental interdisciplinarity by transgressing the dichotomies of historical/contemporary, qualitative/quantitative, and material/digital. Integrated into these high academic ambitions is a detailed plan for interacting with the professional evaluation community in Norway as a means for both gaining best possible data, verifying preliminary analyses, and enabling exploitation of project results.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam