Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: FOODPRINT - Traceability and labelling of gene-edited products in the food chain

Alternativ tittel: FOODPRINT: Sporbarhet og merking av genredigerte produkter i matvarekjeden

Tildelt: kr 11,9 mill.

FOODPRINT-prosjektet utvikler samarbeidsforskning om genredigeringsmetoder i sammenheng med sporbarhet og merking av genmodifiserte (GM) produkter gjennom hele næringskjeden. Genredigering er en ny teknikk for genetisk modifikasjon som for tiden er regulert under EU-direktivet 2001/18/EC og av den norske genteknologiloven. Prosjektet utvikler deteksjons-, identifiserings- og kvantifiseringsmetoder som kan oppfylle analytiske krav til implementering innen EU. Ved å muliggjøre riktig matmerking og segregering av GM og ikke-GM matkilder, vil prosjektet bidra til kunnskapsbasert beslutningstaking, til å øke mattryggheten og utvide bærekraft og konkurranseevne innenfor sektoren. Genredigerte soyabønnelinjer er produsert for å inneholde en enkelt nukleotidendring i CPR5-genet. Dette er et modellgen i arten som utløser utviklingen av trikomer (hårete strukturer) i soyabladene. Derfor kan en mutasjon av dette genet lett observeres i regenererte genredigerte linjer. For tiden jobber forskere ved FoodPrint med å sortere de riktige redigerte cellene ved hjelp av en cellesorteringsmaskin (flowcytometer) basert på en fluorescerende tag. Sorterte celler vil bli dyrket til mutante planter. Sammenlignende deteksjonsmetoder basert på kvantitativ PCR i sanntid er under utforming for å inneholde flere forskjellige kjemier slik at de kan sammenlignes for den best passende metoden. Forskere ser også på nye utfordringer for å teste disse metodene ikke bare i målmutantgenet, men også lignende gener, og tester dermed metodespesifisiteten i svært like matmatriser. Disse analysemetodene utvikles i samarbeid med forskere fra Østerrike, Brasil og Libanon som har stor erfaring med rutineanalyser for GM-deteksjon. Interessenter og rådgivere fra akademia, industri og reguleringsbyråer i Europa og Brasil blir stadig bedt om å gi innspill og oppdateringer om vår metodiske tilnærming gjennom periodiske møter og online utveksling gjennom våre kommunikasjonsplattformer. Vi har også lansert vår prosjektnettside. Vennligst besøk www.foodprintproject.org

FOODPRINT advances knowledge on gene-editing traceability and labelling in the context of the Norwegian food chain. It aims to have this knowledge help the industry to expand sustainability and competitiveness within the sector. It is also relevant to decision-makers in developing biotechnology regulations to meet the societal challenge of promoting effective food-choices. Gene-editing products are now considered genetically modified organisms (GMO) under the European GMO legislation and the Norwegian Gene Technology Act. Regulatory compliance requires that gene-editing products entering the food market need to be traced and labelled. However, it is anticipated that the current European Union (EU) harmonized system for GMO detection might not be suitable to determine gene-editing identification due to the lack of transgenic DNA sequences within it. FOODPRINT investigates how the different gene-editing DNA outcomes impact their detection, test which parameters are necessary to generate effective, reliable and operational gene-editing unique identifiers, and how new and alternative detection methods can improve the current mandatory EU GMO detection approach. We propose the analysis of other genetic layers of information, such as the proteome and metabolome, to serve as new and reliable gene-editing biomarkers. For proof of concept, we will use a model system based on Crispr/Cas9 modified soybean lines and the non-GM near-isogenic line as a comparator for the molecular profiling analysis. In addition, the project aims at developing a flexible multicriteria decision analysis model (MCDA matrix) suitable for the evaluation and comparison of a variety of changing analytical methods. Besides technical experts, also field-related, application-oriented scientists and the industry will actively participate in determining the user requirements for the methods to be developed, also in the light of current and future Norwegian and European regulations.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

LTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBransjer og næringerLandbrukLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningBransjer og næringerNæringsmiddelindustriPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhetBioteknologiMarin bioteknologiMatNæringsmiddel og foredlingPortefølje HavIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLandbrukSamfunns- og markedsperspektiver landbrukMarinMatMat - Blå sektorUtviklingsarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapBioøkonomiBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLandbrukPlanterResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringIKT forskningsområdeBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningLTP2 HavLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonPortefølje Industri og tjenestenæringerLandbrukHusdyrPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matMarinMarin bioteknologiBioteknologiLandbruksbioteknologiMatMat - Grønn sektorResponsible Research & InnovationLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapLandbrukFôr og ernæringMatMatTrygg verdikjedeLandbrukPortefølje Muliggjørende teknologier