Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Norways public-private cooperation for pandemic preparedness and response (PANPREP)

Alternativ tittel: Privat-offentlig samarbeid i Norges pandemiberedskap og respons (PANPREP)

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektnummer:

301929

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Globalt samarbeid er nødvendig for å løse globale kriser som Covid-19 pandemien. Dette innebærer ikke bare samarbeid mellom stater, men også mellom ulike aktører i privat og offentlig sektor, slik som myndigheter, næringsliv, internasjonale organisasjoner som FN og Verdens helseorganisasjon, sivilsamfunnsorganisasjoner og forskere. Selv om offentlig-privat samarbeid anses som nødvendig, innebærer det en rekke politiske, juridisk og etiske dilemmaer. Forskningsprosjektet PANPREP studerer hvordan slike offentlig-private samarbeider opererer i praksis, og hvilke konsekvenser de har for befolkningens tillit til myndighetenes evne til å håndtere en krise som Covid-19. Prosjektet utforsker hvordan norske myndigheter har fremmet offentlig-privat samarbeid i pandemiberedskap og respons både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom kvalitative og etnografiske metoder, forsker vi på Norges rolle i opprettelsen og finansiering av globale private-offentlig samarbeid som CEPI, som utvikler vaksiner. og ACT-A, som skal sørge for likeverdig tilgang til Covid-19 tester og utstyr, medisiner og vaksiner globalt. Vi utforsker også privat sektors deltakelse i utvikling av teknologi knyttet til overvåkning av sykdommer, medisinske råvarer og Norges rolle i medisinsk respons i kriser. PANPREPs tverrfaglige forskningsteam består av Katerini T. Storeng (prosjektleder), Felix Stein (postdoc), Antoine de Bengy Puyvallée (PhD kandidat), Kristian Bjørkdahl (posdoc), Desmond McNeill (Emertius) og Aurelia Neumark (prosjektkoordinator). Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo er vertsinstitusjon.

The Covid-19 pandemic has brought attention to the importance of reliable public-private cooperation in ensuring national and global health security. Though widely touted as both essential and innovative, public authorities' growing reliance on non-state actors, including private companies, creates significant challenges of oversight and introduces a new ethos and interests into global public health efforts, and pose challenges relating to regulation and trust. The PANPREP project examines how such public-private collaboration operates in practice in Norway's pandemic preparedness and response, both domestically and through involvement in global initiatives like the Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) and its vaccines pillar COVAX, in which Norway plays a leading role. The project's work packages focus on public-private cooperation within different domains: pandemic financing, disease surveillance technologies (focusing on the DHIS2), procurement of medical commodities and vaccines, and emergency medical response. A cross-cutting WP examines the implications of new forms of public-private cooperation for public trust in the state's ability to deliver public health and societal security in the face of a major crisis like Covid-19. The project findings will improve the knowledge base on the conditions for, and consequences of, different models of public-private cooperation for Norway's pandemic preparedness and response. The project findings will hold relevance for a variety of project end-users, including public health and civil protection authorities, and private (for- and non-profit) actors involved in improving pandemic preparedness and societal security in Norway and internationally.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko