Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Nature In Your Face - Disruptive Climate Change Communication to Trigger Societal Transitions

Alternativ tittel: Natur rett i fleisen - Innbrytende klimakommunikasjon som stimulerer samfunnsforandring

Tildelt: kr 12,9 mill.

Med mindre enn ti år igjen til å nå store innsparinger av drivhusgasser, trenger vi å forandre vår livsstil. Så langt har det vært enighet om at innbyggere må ikke forstyrres for mye og at forandring må introduseres gradvis, uten å sette spørsmålstegn til menneskers måter å gjør ting på. Prosjektet «Nature In Your Face» (NIYF), eller «Natur Rett I Fleisen», tar en annerledes tilnærming. Vi kan bare nå målet å begrense klimaforandring til et nivå som er beherskbar hvis alle deler av samfunnet drar i samme retning, og det inkluderer politikkere, forvaltning, næringslivet, medborgere, og utdanning. Å få alle disse viktige aktører rundt ett bord er ikke lett, men vi forventer at man trenger opplevelser som bryter inn i hverdagen for å danne motivasjonen til å delta i sånne prosesser. Derfor vil NIYF prosjektet utvikle en metode som setter sammen å skape uforventete og til en hvis grad forstyrrende hendelser med en rekke fremtidsworkshops som stimulerer kreativiteten og leder til uvanlige og nye løsninger. Sånne typer hendelser kan for eksempel være kunstinstallasjoner i offentlig rom som bryter inn i hverdagen, naturelementer som plutselig viser seg frem på uforventede plass, kortvarig stenging av veier til å gjøre plass til gateteater rundt mobilitet, eller noe lignende. Vi skal utvikle disse hendelsene med våre prosjektpartnere og med kunstnere. Vi skaper hendelsene til å få frem en emosjonell reaksjon (selv om den først kan være negativ). Etterpå lager vi workshoppene som setter sammen de forskjellige samfunnsaktørene i en kreativ prosess, tenker ut av boksen, stiller spørsmål om etablerte «sannheter». Til slutt vil partnerne bruke løsningene som utvikles. Vi skal teste metoden i fire kontekster i Norge på spørsmål knyttet til mat, mobilitet, plastikk, og måten vi bor. Innsparinger i drivhusgasser blir beregnet og vi vil utvikle en strategi for å spre metoden i Norge for å gjøre en virkelig forskjell i kampen mot klimaforandring på lokalt nivå. Så langt har vi etablert kriterier for baseline-data for casene og også utviklet to øko-visualiseringer, en for mat- og en for mobilitets casen. Disse øko-visualiseringene er konseptuelt ferdigutviklet og fullt fungerende prototyper er nå klare til å bli testet ut med tilhørende workshopper.

Nature in your face (NIYF) is a collaboration project between the public sector, the private sector, civil society, and science to stimulate fast transition of local societies towards carbon neutrality. NIYF proposes - based on experiences from previous projects and a proof-of-concept study - a new methodology for engaging citizens and stakeholders at the municipal level in a structured process of creative and disruptive local change. The methodology challenges the assumption that the change needed to meet the carbon targets formulated in the Paris agreement (limiting global warming to well below 1.5 degrees) can be reached in the remaining 11 years with incremental, non-invasive behavior engineering techniques such as nudging or gamification. The project rather explores the potential of disruptive communication elements to push citizens and stakeholders out of their comfort zones and into creative and radical modes of re-creating futures. The methodology proposed contains three steps: (1) Framing: A strongly disruptive element is introduced into the local society, e.g. an impressive and to a certain degree disturbing artwork or eco-visualization around the topic of climate change. This communication element triggers an emotional reaction, which then is taken up in a process of framing the problem and working with solutions. (2) Twisting: in a guided process, the initial energy from the emotional confrontation is twisted into a creative exploration of innovative solutions, engaging all relevant societal actors from all sectors. (3) Using: The last stage is using the developed solutions in the local social system (or refining them further). The methodology will be applied in four cases (mobility, housing, food, and plastic) and iteratively adjusted and evaluated in a formative, action-research based approach. The CO2 savings of each realized case will be assessed by LCA based environmental scenario analyses and an upscaling assessment will be conducted.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

KLIMAFORSK-Stort program klima

Temaer og emner

LTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetKlimaGlobale klimautfordringerBransjer og næringerVarehandelLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerKlimaPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierAnvendt forskningFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneBransjer og næringerKulturKunst og kulturKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakPortefølje Energi, transport og lavutslippMiljø og naturmangfoldTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterKulturTransport og mobilitetPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomByLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneDelportefølje Klima og miljøFNs BærekraftsmålBransjer og næringerTransport og samferdselBransjer og næringerMiljø - NæringsområdePortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Klima, polar og miljøLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPortefølje Klima- og polarforskningMiljø og naturmangfoldLavutslippKulturSamfunnets kulturelle grunnlagPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetKulturKultur og naturKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPortefølje Velferd, kultur og samfunn