Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Home and (dis)continuity: Foster care for children with migrant backgrounds

Alternativ tittel: Hjem og (dis) kontinuitet: Fosteromsorg for barn med migrasjonsbakgrunn

Tildelt: kr 12,1 mill.

Hovedhensikten med prosjektet er å fremme deltakelse og livskvalitet (wellbeing) for barn med migrasjonsbakgrunn i fosterhjem gjennom å produsere forskningsbasertkunnskap som politiske beslutningstakere og barnevernsarbeidere trenger for å implementere kultursensitive tjenester. For å oppnå dette målet, vil vi a) analysere politiske dokumenter i seks europeiske land, b) utforske profesjonell praksis og beslutningsfatting i Norge og Sverige, og c) utforske erfaringer til barn/unge og deres fosterforeldre i Norge og Sverige. Som følge av globalisering og økt migrasjon blir et økende antall barn med migrasjonsbakgrunn plassert i fosterhjem, på tvers av europeiske land. Vi mangler imidlertid kunnskap om hvordan dagens fosterhjemsordning møter de spesifikke behovene til disse barna. I mediedebatter hevder kritikere at barnevernet mangler kulturell sensitivitet; at barns kulturelle rettigheter og behov ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til. Andre advarer mot å overfokusere på 'kulturelle' aspekter, og dermed overse barns rett til deltakelse og beskyttelse. HoMi utforsker hvordan dagens ordning(er) ivaretar barn med migrasjonsbakgrunn sine behov, både når det gjelder livskvalitet og deltakelsesmuligheter. Vi spør: Hva er de politiske føringene på fosterhjemsfeltet i ulike europeiske stater? Hvordan kan kontinuitet ivaretas i barnets beste vurderinger for barn med migrasjonsbakgrunn som skal flytte i fosterhjem? Hvilken rolle tillegger barnevernsarbeidere og tidligere fosterbarn kulturell bakgrunn når barn matches med fosterfamilier? Hvordan erfarer barn og deres fosterforeldre det å etablere et felles hjem? Basert på denne kunnskapen har HoMi som mål å belyse komplekse dilemmaer som oppstår og formulere anbefalinger for policy og praksis. https://www.norceresearch.no/en/projects/home-and-discontinuity-foster-care-for-children-with-migrant-backgrounds-homi

HoMi investigates how growing up in foster care impacts on the participation and wellbeing of children with migrant backgrounds. We will 1) compare the legal and political conditions that frame ‘continuity in care’ in six countries, 2) explore how to make best interest decisions for children with migrant backgrounds in foster care, 3) examine how ‘continuity in care’ and ‘home’ are perceived and negotiated by children and their foster carers in everyday life, 4) develop theory and draw out implications for policy and practice. ‘Continuity in care’ refers to the duty of nation states to ensure that decision-makers ensures children’s continuity in adult relationships, as well as ethnic, cultural, religious and lingual background (UNHCR, art.20). Evidence, however, suggests that challenges may arise if the child’s cultural background is either under- or over-emphasised. Debates concerning the role of cultural identity in social work practice feed into questions on how welfare states should govern diversity through family service institutions in general. Engaging in a topic of high public and political interest, we ask: How is the ideal of ‘continuity in care’ for children with migrant backgrounds framed by policy makers, planned for by child welfare workers and negotiated by children and foster carers? Policies in six England, Ireland, Scotland, Denmark, Norway and Sweden are analysed and compared to bring forth structural similarities and differences that may impact on children’s life situations. Furthermore, Norway and Sweden will serve as case countries to explore in depth decision-making processes, as well as children and carers lived experiences. Extensive qualitative fieldwork in the case countries will consist of vignette focus groups and individual interviews with child welfare workers and former foster children, and longitudinal photo-elicitation exercises and narrative interviews with foster carers and children with migrant backgrounds.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon