Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Endothelial programs that activate or blunt antiviral responses

Alternativ tittel: Hvordan endotel hemmer eller fremmer antivirale vertsresponser

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektnummer:

302191

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Mye tyder på at det tynne cellelaget på innsiden av blodkar (endotelceller) har en viktig rolle i virusinfeksjoner. For eksempel er fugleinfluensavirusets evne til å forårsake sykdom tett knyttet til hvorvidt viruset kan infisere endotelceller eller ikke. En rekke virus er i stand til å oppformere seg i endotelceller, blant annet hanta, hendra og nipahvirus, men vi vet ikke hvor viktig dette er for sykdomsutviklingen. I tillegg forårsaker mange virusinfeksjoner symptomer som blødninger, væskeansamlinger og ukontrollert betennelse, som blant annet skyldes forstyrret karfunksjon. I dette prosjektet bruker vi infeksiøs lakseanemivirus som en modell for å forstå samspillet mellom virus og endotelceller. Vi kartlegger responsen på virusinfeksjon på enkeltcellenivå for å identifisere faktorer i cellen som bestemmer hvor effektivt viruset kan oppformere seg og/eller påvirker hvordan immunsystemet gjenkjenner viruset. Vi undersøker også endotelceller fra infisert laks for å forstå hvordan virusinfeksjonen påvirker karfunksjonen i syk fisk og fører til sirkulasjonsforstyrrelser. Prosjektet vil gi økt innsikt i samspillet mellom virus og vert og blant annet undersøke om infeksjon av endotelceller påvirker hvor effektivt immunsystemet gjenkjenner og bekjemper virus. I tillegg til å belyse grunnleggende problemstillinger, vil prosjektet også styrke vår evne til å kontrollere og bekjempe infeksiøs lakseanemivirus, som er en sykdom av stor økonomisk og velferdsmessig betydning for norsk lakseoppdrett.

Endothelial cells are central players in the pathogenesis of viral disease. The ability to infect endothelial cells (the inner cellular layer of blood and lymphatic vessels) is a hallmark of the conversion from low to high pathogenic avian influenza, and when high pathogenic H5N1 is prevented from replicating in endothelial cells, it no longer causes disease. A range of viruses with high relevance to human health infects endothelial cells, including ebola, dengue, hanta, measles, and human herpes virus 8, and even more interact with the endothelium to severely disturb coagulation, vascular integrity, and the ability to control inflammation. This project will be the first to dissect viral infection of the endothelium at the single cell level and has significant potential to underpin novel strategies to treat viral disease. I will map the coregulation of host and viral genes during active infection of the endothelium in tissues and purified cells from infected Atlantic salmon by use of single cell transcriptomics and deep RNA sequencing. The project will break new ground by: 1. Identifying cellular profiles that permit or limit viral replication 2. Characterising endothelial programs that activate or blunt immune cell activation in response to virus 3. Revealing mechanisms that confer virally induced vascular pathology The project is embedded in an excellent project group of international and national researchers in bioinformatics, single cell techniques, vascular biology, virology, and immunology, and contains all elements necessary to ensure success. It adheres to the call and UN sustainability goals by using a bold and original approach to address important knowledge gaps, and by allowing me, the project manager, to produce high quality publications and acquire advanced skills in bioinformatics that together with my strong background in immunology creates a dual competence that enhances my competitiveness for future grants and collaborative projects.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder