Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Social inequality in adolescent mental health in a life course perspective (LONGTRENDS)

Alternativ tittel: Sosial uliket i ungdoms psykiske helse i et livsløpsperspektiv (LONGTRENDS)

Tildelt: kr 11,9 mill.

Det er bekymringsfullt mange barn, ungdom og unge voksne som utvikler psykiske vansker. Det er spesielt mange utsatte blant dem som vokser opp i familier med lav inntekt eller hvor foreldrene har lavere utdanning, noe som ofte blir omtalt som sosial ulikhet i psykisk helse. Materielle faktorer, psykososiale forhold og atferdsmønstre i barndommen er med på å legge føringer for helse, levekår og samfunnsdeltagelse seinere i livet. Noen barn og unge kan være sårbare for overganger og livshendelser som å bytte skole, å flytte hjemmefra, eller at deres foresatte skilles. For noen medfører slike hendelser tap av sosial støtte og nettverk og færre økonomiske ressurser. Noen utvikler også atferdsmønstre som kan utgjøre en helserisiko. Slik kan overganger og livshendelser bidra til å forsterke sosiale ulikheter i helse. Målet med prosjektet er å øke forståelsen av sosiale ulikheter i psykisk helse i et livsløpsperspektiv. Vi vil kartlegge samfunnstrender i psykisk helse blant ungdom med ulik sosioøkonomisk bakgrunn, og undersøke hvilken rolle faktorer som sosial støtte, familiestruktur, kjønn, og større livshendelser og overganger spiller i disse sammenhengene. Vi ønsker også å utvikle mer presise metoder for å måle ungdoms sosioøkonomiske status. For å nå disse målene vil vi benytte data fra fire studier av norsk ungdom og deres foreldre, gjennomført i perioden fra 1980-2020. Studiene lar oss følge deltagernes utvikling fra barndom og inn i høyere utdanning og arbeidsliv, og undersøke hvordan sosial bakgrunn henger sammen med psykisk helse i ulike tidsperioder. I prosjektet samarbeider forskere og doktorgradsstipendiater om å undersøke deler av hovedproblemstillingen. Prosjektleder koordinerer delprosjektene og rapportering av funnene. Vi vil formidle bredt, i vitenskapelige publikasjoner og presentasjoner, men også i sosiale medier og gjennom en elektronisk rapport som vil publiseres i løpet av prosjektperioden.

The project applies a pathway model to study developmental processes and trends in social inequalities in mental health, with an emphasis on adolescent years. Socially differential background and subsequent exposure, tracking and vulnerability across the life course are proposed as potential mechanisms underlying inequality. These mechanisms are examined in four Work Packages. WP1 mainly addresses social reproduction and accumulation of mental health inequalities, and WP2 focuses on the influence of social support and connectedness in family and schools. WP3 includes international trends over the last 30 years, as well as quality and validity of measurements of social inequality. WP4 concerns coordination and management of the project, and ensures adequate exploitation of the findings in terms of academic, societal and innovative impact. The data constitute a unique combination of four studies covering ages from 7- 40 years: i) the HBSC study, a cross-national survey repeated every four years since 1985; ii) a two-generation study of a cohort born in 1977 followed up with nine surveys over 27 years (1990-2017), iii) the COMPLETE study (2016-2019) following students through three years of upper secondary school; and iv) youth@hordaland, the final wave of a series of studies of a cohort of children born in 1993-1995, which has been tracked from primary school until upper secondary school, and further into tertiary education through register linkage. The project partners constitute a strong team with national and international experts on social inequality research in public health, educational science, psychology, epidemiology, public health, implementation science and methodology. The project is expected to contribute with knowledge that can be used to improve the design, implementation and evaluation of measures that can promote mental health and reduce social inequalities in mental health.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet