Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

SEGURA - Food for Security: Evidence from Cauca, Colombia

Alternativ tittel: SEGURA - Mat, sikkerhet og konflikt: Lærdommer fra Cauca i Colombia

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektnummer:

302288

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Vår oppdaterte kartleggingsrapport bekrefter og utfordrer tidligere forskning langs matsikkerhet og konfliktforbindelse. Matusikkerhet. Husholdningenes matusikkerhet (2015) er 10 prosent høyere i Cauca (54 prosent) enn resten av Colombia. Andelen fordrevne i Cauca er veldig høy og nær en tredjedel av befolkningen (31 prosent), som også er mye høyere enn resten av Colombia (14 prosent). Mekanismer for matsikkerhet. Matusikkerhet korrelerer med konflikt gjennom tvangsflytting. Dette betyr at i kommuner der det er et høyt forskyvningsforhold, finner vi også et høyt nivå av matsikkerhet, for eksempel i den sørlige, vestlige og nordlige delen av Cauca. Disse ligger langs korridorene for kokadistribusjon og transport i sør og i nord. Matpolitikk. Det er et ambisiøst politikkprogram for matsikkerhet i Colombia (National Food security and Nutrition). Det er imidlertid flere svakheter i politikken: dekningen ser ut til å være begrenset, spesielt blant sårbare grupper som urfolk og afro-colombianere som utgjør en betydelig del av Caucas befolkning. Tilførsel av mat. Cauca er et fruktbart område som har potensial til å bli en viktig matkilde for landet og en matkurv for sin egen region. Det er imidlertid en betydelig ulikhet i fordelingen av land. Avlingsutbyttet og produktiviteten i husdyraktiviteter er lav (i noen tilfeller lavere enn landsgjennomsnittet), som i stor grad kan forklares med voldsnivået. Tilgang til mat. Husholdninger i Cauca har mindre sikker tilgang til mat enn resten av landet. Forekomsten av husholdninger som selv rapporterer at de er fattige og som ikke har nok inntekt til å dekke minimumsutgifter, er henholdsvis 24 og 12 prosentpoeng høyere i Cauca enn landsgjennomsnittet. Videre er det mer sannsynlig at husholdninger i Cauca enn den typiske colombianske husholdningen får hjelp fra sosiale programmer. Trippel belastning av underernæring refererer til forekomsten av både underernæring, fedme og mangel på mikronæringsstoffer. Caucas matusikkerhet og ernæringsresultater viser det dype regionale gapet i Colombia. En høyere prosentandel av befolkningen i tidlig barndom lider av stunting, sløsing og overvekt, sammenlignet med den nasjonale prosentandelen. Stunting blant barn mellom 5 og 12 år og ungdom 13 til 17 år er høyere i Cauca enn landsgjennomsnittet. Sammenlignet med resultatene i den nasjonale og stillehavsregionen, i Cauca, lider en høyere prosentandel av befolkningen mellom 18 og 64 år overvektig Konflikt. Nye konflikter har dukket opp og blitt oppskalert etter fredsavtalen fra 2016, noe som skaper en ond sirkel av vold, spesielt rettet mot de sosiale lederne. Feilen i det statlige programmet for substitusjon av ulovlig avling og forsinkelsen i velferdspolitikken på landsbygda har gjort det mulig for vedvarende ulovlige økonomier knyttet til produksjon av kokain. Avskoging i Colombia har å gjøre med prosessene som er direkte knyttet til den interne væpnede konflikten, for eksempel fangst av land, ulovlige avlinger og mekanisert og ulovlig gruvedrift. Elementer vidd Vold. Økningen av vold i Cauca er alarmerende. Hele avdelingen i Cauca opprettholder en høy sikkerhetsrisiko på grunn av volden forbundet med konflikt, politisk vold. Cauca har en uforholdsmessig stor andel av voldelig kriminalitet. Cauca har 2,6 prosent av Colombias befolkning (1,3 millioner mennesker), men hadde en andel på 25 prosent av drap på grunn av politisk vold. Sikkerhetsforholdene og dermed risikoen forbundet med vold er svært differensierte og varierende blant underregionene som utgjør denne avdelingen. Det ville være viktig å samle inn data på husstandsnivå om forskjellige undergrupper av husholdninger for å få en bedre forståelse av deres matsikkerhetssituasjon. Dette gjelder spesielt for migranthusholdninger. Det kan være nødvendig å overrepresentere forskjellige typer husholdninger - basert på migrantstatus, husholdningens kjønn, etnisitet og geografiske forhold - ettersom disse husstandene enten er minimalt tilstede eller praktisk talt ikke -eksisterende i sekundære datakilder.

With Colombia and the Cauca region as its study setting, the SEGURA proposal aims to improve our knowledge about the complexities of the food security-conflict nexus, clarify theoretical relationships, and test theoretical intuitions using comprehensive fieldwork and empirical data. The SEGURA project is an interdisciplinary study of how conflict shapes, and is shaped by, food security. Our project builds on a large, yet incomplete, literature at the intersection of food security and conflict. Although a long academic tradition linking conflict and food security exists , our project address three key gaps in the literature. 1) the significance of local and institutional perspectives 2) the lack of an integrated and mulitidimensional concept of food security 3) the absence of gender dimensions. Our study will zoom in on the region of Cauca, a well-suited case for studying the complex dynamics between food insecurity and conflict. Cauca exemplifies the intricate web of actors and levels of violence that marks Colombian violent conflicts, involving: drug cartels, paramilitary, military, and guerrilla groups; disputes over access to land and environmental assets; and internal displacement and migration. The dynamic in Cauca includes a wide range of society and local level factors that represent challenges to food security and peaceful development, including unequal access to resources, poor infrastructures and weak state institutions, socio-cultural conflicts, and environmental degradation. Empirically, we aspire to explore and expand the food-insecurity nexus by 1) addressing how everyday householdfood provision is shaped by conflict and security, 2) by localizing food access institutionally, socially and culturally. 3) by addressing the dynamic of formal entitlements to food and informal ties and networks.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

NORGLOBAL2-Norge - global partner