Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The SafeTwoTreat Study: Harnessing Pharmacogenetic Data For Safer Use Of Psychotropic Medicines In Pregnancy

Alternativ tittel: SafeTwoTreat-prosjektet: Bruk av farmakogenetisk data for tryggere bruk av psykofarmaka under svangerskap

Tildelt: kr 6,8 mill.

Depresjon og angst er utbredte psykiske sykdommer. Mange pasienter, inkludert kvinner i reproduktiv alder, opplever stor nytteverdi av å bruke legemidler mot disse sykdommene. Avgjørelser om å bruke slike legemidler i svangerskapet er utfordrende, særlig fordi enkelte studier har knyttet mors bruk av antidepressiva og andre lignende legemidler i svangerskapet til økt risiko for medfødte misdannelser og nevroutviklingsforstyrrelser hos barna. Dette gjør det vanskelig å veie fordelene med behandlingen mot ulempen ved å gå ubehandlet og utsette fosteret for legemidler. SafeTwoTreat-prosjektet vil kunne bidra med viktig kunnskap om behandling av psykisk sykdom under svangerskapet ved å inkludere et nytt aspekt: genetikk. Legemidler metaboliseres av enzymer i leveren og skilles ut gjennom nyrene. Hvor raskt dette skjer avhengig av personens gener. Personer som har en genotype som gjør at de bryter ned enkelte legemidler raskt, vil ha legemidlet i blodet i kortere tid enn de som bryter dem ned saktere hvis de bruker samme dose. Genotype kan derfor muligens brukes som en markør på hvor stor dose av legemidler fosteret får fra mor. SafeTwoTreat tar i bruk tilnærminger innen persontilpasset medisin for å forstå betydning av genetikk for sikkerhet av legemidler ved psykiske sykdommer i svangerskapet. Et viktig aspekt for å forstå effekten av medisiner på nevroutviklingsforstyrrelser hos barna er å stille klare spørsmål for å informere klinisk praksis. I en nylig kommentar i pediatrisk forskning diskuterer jeg potensielle problemer som oppstår ved å kombinere nye og langsiktige antidepressiva brukere under samme kategori, og hvordan bedre studiedesign vil tillate oss å gjøre bedre forskning.

Establishing causality is the cornerstone of research that aims to have a meaningful impact on society. However, in studies of medication use during pregnancy, causal effects are difficult to identify. Added to this, the language of causal inference speaks only about average effects in populations, and does not provide information at the individual patient level. Truly robust research must be able to give information about average causal effects, as well as actionable recommendations for individuals who need medical treatment. The SafeTwoTreat study will accomplish both of these ends by using genetic variants related to speed of drug metabolism for two related purposes: exploring the clinical implications of particular genetic markers for maternal and fetal outcomes, with the possibility of applying personalized medicine approaches during pregnancy; and using these genetic variants to carry out Mendelian randomization (MR) analyses, thereby avoiding the pitfalls of bias due to unmeasured confounding that are common to observational studies. The SafeTwoTreat study will compare maternal and fetal outcomes associated with psychotropic medication use during pregnancy, with the goal of identifying women for whom medication use is of particularly high risk, thereby directly informing clinical practice for health care providers who treat pregnant women. Further, causal estimates of the effect of psychotropic medication exposure during pregnancy can inform public health policy decision making.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol