Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Cities confronted by protests: Democratic governance for efficient and socially just climate transformation

Alternativ tittel: Klimaprotester i nordiske byer: Demokratisk styring for effektiv og sosialt rettferdig klimaomstilling

Tildelt: kr 10,8 mill.

DEMOCLIM studerer utviklingen av nye demokratiske styringsformer som svar på klimaprotester i fire skandinaviske byer: Oslo, Bergen, Stockholm og Gøteborg. Utgangspunktet for prosjektet er den tilspissede konflikten om klimapolitiske løsninger i byer verden over. Byene må takle to nye og tilsynelatende motstridende krav: (1) Bevegelser som setter fokus på fordelingsmessige effekter av klimatiltak og reiser verdimessige spørsmål. Bompengeopprøret høsten 2019 og fortettingsmotstand er eksempler på slike protester. (2) Bevegelser som krever mer radikal klimapolitikk. Skolestreik for klima inspirert av Greta Thunberg og organisasjonen «Extinction Rebellion» er eksempler på slike protester. Begge protestbevegelsene utfordrer legitimiteten til eksisterende politikk, og krever endringer. Men her ligger det også en kime til endring, gjennom eksperimentering og utvikling av nye former for demokratisk og effektiv styring. DEMOCLIM ønsker å bidra til den demokratiske utviklingen ved å 1) utvikle ny teoretisk og empirisk kunnskap om samskapende styringsformer i skandinaviske byer; 2) legge til rette for effektiv og sosialt rettferdig klimatransformasjon gjennom tett samarbeid om utvikling av ulike former for samskaping i alle byene. Målet er felles læring og samarbeid mellom vitenskap, beslutningstakere og sosiale bevegelser. Prosjektet benytter en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder, og kartlegger institusjoner og organisasjoner, bruken av sosiale medier, utviklingen av demokratiske ledelsesstrategier, bruken av interaktive og samskapende arenaer og digitale plattformer. Vi har gjennomført feltarbeid i alle de fire byene i flere omganger. Det har gitt oss et rikt empirisk materiale. Vi har også arrangert seks ulike samskapingsarrangementer sammen med byene. Der har vi utforsket og diskutert mulighetsrommet for samskaping og klimaomstilling sammen med ulike aktører; fagfolk, sivilsamfunnet og akademia. Året 2023 har stått i analyseringens, skrivingens og formidlingens tegn. Vi har gjennomført felles data-analyse, arrangert tre felles artikkelseminarer der artikkelutkast har blitt diskutert og kommentert. Flere artikler er innsendt til internasjonale tidsskrifter, og flere er under utvikling. I tillegg har flere populærvitenskapelige publikasjoner blitt publisert på bakgrunn av Democlim-data. Democlim var også et av flere forskningsmiljøer som bidro inn til FNI-rapporten «Hvem har makt i klimpolitikken», som inngikk i faggrunnlaget til Klimapanelet. Sist, men ikke minst, har Democlims forskningsresultater blitt formidlet til fagfolk, forskere og beslutningstakere både på egne arrangementer og arrangementer vi har blitt invitert til (konferanser, seminarer og foredrag). Særlig spennende var et panel vi arrangerte i Arendalsuka der vi satt sammen ulike stemmer i byenes klimadebatt for å diskutere mulighetsrommet for rettferdig og effektiv klimaomstilling. Democlim har også lagt grunnlag for undervisning på både OsloMet (urban governence) og Staockholms universitet, masterkursene: Theoretical Perspectives on Planning (https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes/kg7230-1.411838) och Planning Practices in Cities and Regions (https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes/kg7231-1.411839).

DEMOCLIM investigates novel democratic governance approaches to the design and implementation of efficient and socially just climate policies in response to climate protests in four Scandinavian cities (Oslo & Bergen and Stockholm & Gothenburg). Although climate change is widely seen as “the defining issue of our time” (UN 2018), the past couple of years have seen a growing political backlash against core dimensions of more ambitious climate policies in Scandinavian cities and elsewhere in Europe. On the one hand, there have been protests that call into question distributive and justice effects of climate mitigation measures – such as higher toll ring prices and compact city development. On the other hand, there have been School strikes for climate inspired by Greta Thunberg and emergence of new radical climate movements, such as Extinction Rebellion, that use or threaten to use civil disobedience to further demand for more proactive climate policies. Thus, city governments must tackle two seemingly contradictory demands for justice. DEMOCLIM combines theoretical approaches and several strains of literature in novel ways: research on climate change policies, contentious politics, cleavages, interactive governance and co-creation. The project contributes new knowledge on: a) the interface between climate/social protest movements and urban policy makers and governance; b) the conditions for enhancing the quality of democratic governance and approaches to climate policy implementation that are socially just and efficient at the city level; c) comparison of collaborative governance approaches of cities in the global forefront of climate policy implementation; d) the content and influence of experimental governance as a tool for socially just and inclusive climate transformation. The project contributes to joint learning and collaboration between research and key stakeholders by using interactive research methods.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning