Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Crime-Reducing Effect of Education: Disaggregating Education and Impact on Violent Crime (CREED)

Alternativ tittel: Hvordan utdanning kan bidra til å redusere kriminalitet: En nærmere belysning av utdanning og innvirkningen på voldskriminalitet (CREED)

Tildelt: kr 9,5 mill.

Kan myndigheter redusere voldskriminaliteten ved å styrke utdanningen? Og i så fall: under hvilke betingelser? Disse spørsmålene har stor politisk betydning, siden mange land med lave og middels inntekter også har svært høye rater mht voldskriminalitet. Dette står i kontrast både til den langsiktige tendensen med færre kriger, og også den alminnelige oppfatningen at vi lever i verdenshistoriens mest fredelige tid. Dette prosjektet har tre ambisjoner: teoriutvikling, datainnsamling og empirisk analyse. Det har to hovedmålsettinger: 1. Å foreta en analyse av hvordan ulike sider ved utdanning påvirker voldskriminalitet (særlig investering i utdanning, deltakelse i utdanning, utdanningskvalitet, lik/ulik adgang til utdanning). 2. Å undersøke under hvilke betingelser politiske aktører påvirkes til å fremme og styrke utdanning med den hensikt bedre sikkerheten for enkeltindivider. Siden den siste rapporten har prosjektdeltakere fortsatt å samle inn data om obligatoriske utdanningsreformer på globalt nivå, og vi forventer å fullføre dette arbeidet innen utgangen av dette året. Vi fortsetter også å samle inn data om utdanning og kriminalitet i Brasil og Mexico, mens vi har fullført datainnsamlingsprosessen for vår studie i Colombia og vår systematiske review av tidligere forskning på den kriminalitetsreduserende effekten av utdanning. Vi har startet dataanalysen for vår studie om Colombia og den systematiske review. Vi har også skrevet flere deler av den systematiske review. Vi planlegger å fullføre et første utkast til denne artikkel innen utgangen av dette året, og vil presentere det på ISA -konferansen i 2022. Prosjektdeltakere, Gleditsch, Rivera og Zarate-Tenorio har publisert en artikkel i Journal of Development Studies, med tittelen "Can Education Reduce Violent Crime? Evidence from Mexico before and after the Drug War Onset"

Can governments reduce violent crime by increasing education? Violent crime is one of the most severe threats to SDG #16 to promote peaceful and inclusive societies. Such crime is rife: the annual average of intentional homicides in non-war states accounted for 377,000 deaths from 2007 to 2012 (The Geneva Declaration Report (2015)). From the point of departure that education is key for societal development, we investigate whether governments can reduce violent crime by increasing education. In sharp contrast to previous research exclusively focused on school attendance, we propose a disaggregated approach and consider whether and how education investment, -attendance, -quality, and -inequality can help reduce violent crime and improve individual security. Using advanced methods of data analysis and a natural experiment, we will perform cross-country and within-case statistical analyses to assess whether education can cause a reduction in violent crime. We complement statistical analyses with qualitative case studies aimed at understanding the conditions influencing government decisions to implement education policies as a response to public insecurity. The project includes 5 researchers from the Peace Research Institute Oslo (PRIO) – the host institution – and partners in Colombia (Universidad Sergio Arboleda, Colombia) and the UK (Essex University), all of whom have proven and complementary strengths in terms of thematic substance, methodological skills, and expertise on specific cases. The broader impacts of this project include scientifically grounded recommendations for policy makers and non-government actors interested in education and peace promotion, including Save the Children, UNESCO, UNICEF, and USAID. Expected outputs include 8 to 10 articles, an edited book, a dataset on compulsory education reforms, 3 workshops, 2 policy briefs, and 2 podcast episodes accessible in different languages.

Aktivitet:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren