Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

BEtablocker Treatment After Acute Myocardial Infarction in Patients Without Reduced Left Ventricular Ejection Fraction (BETAMI)

Alternativ tittel: Betablokkere etter akutt hjerteinfarkt hos pasienter uten redusert venstre hjertekommarfunksjon

Tildelt: kr 11,9 mill.

BETAMI er en stor legemiddelstudie som undersøker hvilken effekt legemidlet betablokker har etter et hjerteinfarkt. Dette er en gammel medisin som har vært gitt for å beskytte mot nye hjertehendelser etter hjerteinfarkt. Men, vi vet ikke om den er like gunstig etter hjerteinfarkt nå i forhold til for 30 år siden da den ble tatt i bruk. Dette er fordi vi nå har utblokking i akuttfasen (PCI) og nye hjertemedisiner. Betablokkere brukes også mot hjerterytmeforstyrrelser og hjertesvikt fordi den nedsetter hjertefrekvensen og hjertets arbeidsbyrde, men det er ikke disse tilstandene vi vil undersøke medisinens virkninger ved. Ved deltakelse i studien trekkes det lodd om hvem som skal få betablokker eller ikke (kalt randomisering). All annen behandling og oppfølging er lik. Vi vil be deltakerne svare på spørreskjemaer mens studien løper, både ved start, etter 30 dager og deretter hver 6 måned. Disse kan besvares på PC, nettbrett eller smarttelefon. Vi registrerer helseopplysninger tatt fra journal, undersøkelser og blodprøver, i tillegg til at vi kommer til å innhente opplysninger fra forskjellige nasjonale registre. Studien behandler deltakernes personopplysninger etter gjeldende lovverk.

BETAMI is a randomized controlled multi-center superiority study designed and powered to provide a definite answer to whether ß-blocker treatment still improves clinical outcome for the large numbers of patients that suffer a myocardial infarction (MI). After more than thirty years of improved care, ß-blockers are prescribed as they were decades ago. BETAMI draws into question if ß-blockers give a net health benefit in contemporary reperfused post-MI patients without evidence of heart failure. BETAMI will individualize ß-blocker treatment: The clinical, psychosocial, health economic, and pharmacological study results combined will certainly contribute to more personalized and cost-effective secondary preventive treatment, monitoring and follow-up care for one of the leading and growing chronic diseases worldwide. BETAMI will perform: -Important outcome analyses -A comprehensive health-economic evaluation by linking study data to the unique national registries in Norway -Patient Reported Outcome Measures (PROMS) analyses for new and requested knowledge about symptom burden, psychosocial factors, quality of life, lifestyle behavior and rehabilitation -Drug metabolism/genetic analyses of ß-blocker therapy and other cardiovascular drugs related to treatment effect, side-effects and adherence (by novel biochemical methods) BETAMI is one of the largest and most ambitious patient-related clinical research projects ever performed in Norway. BETAMI has strong interdisciplinary study organization with participants from all large cardiac centers in Norway. BETAMI results will affect current practice and thus have major implications for patients and treating physicians, as well as for stakeholders and authorities that organize and fund secondary healthcare services. BETAMI will ensure that MI patients receive high-quality and reliable and personalized diagnostics, treatment and rehabilitation throughout their disease trajectory as called for in the BEHANDLING program.

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering