Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate adjusted design values for extreme precipitation and flooding

Alternativ tittel: Klimajusterte dimensjonerende verdier for ekstremnedbør og flom

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektnummer:

302457

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Flommen som traff Tyskland i sommer er den største flommen i Vest-Europa siden 1985. Vannet ga store skader på infrastruktur, tap av liv og den skapte utfordringer for beredskap og næringsliv. Samfunnet kan tjene på å være godt nok forberedt på været, også de ekstreme hendelsene, vi har i dag og været vi forventer i framtiden. For å hjelpe oss å være forberedt på neste hendelse har forskere på flom, ekstremnedbør og statistisk modellering, sammen med viktige eiere av infrastruktur og representanter fra kommuner formulert et sett med forskningsspørsmål som skal besvares i prosjektet ClimDesign: Hvorfor opplever vi en 100-års flom mye oftere enn hvert 100. år? Hvor mye vann kan komme i løpet av ett minutt eller én time, enten i form av ekstremnedbør eller flom? Hvor ofte kan vi oppleve ekstremnedbør eller flom i en by eller langs en veistrekning? Hvor ekstreme vil disse hendelsene bli i et endret klima? For å svare på disse spørsmålene vil vi bruke observasjoner av ekstremnedbør og flommer for å etablere statistiske modeller som beregne dimensjonerende nedbør og flom. Videre vil resultater fra klimamodeller brukes for å anslå hvor store endringer vi kan forvente i ekstreme hendelser om 50 eller 100 år. Fire viktige utfordringer forskerne i ClimDesign må ta tak i er å (i) lage statistiske modeller for ekstremhendelser med varigheter fra ett minutt til flere døgn, (ii) lage tilsvarende modeller som kan brukes der det ikke finnes direkte målinger, (iii) lage modeller som klarer å beskrive sammenhengen mellom ekstreme hendelser ved ulike steder (iv) forklare hvordan ekstremhendelser endrer seg når klimaet endrer seg. I prosjektets første år er det utviklet nye statistiske modeller for både ekstremnedbør og flommer for varigheter fra ett minutt til flere døgn. For nedbør er det laget nye intensitet-varighet-frekvens (IVF) kurver der man kan beregne usikkerhet i dimensjonerende verdier utviklet. En nyutviklet tilnærming der man sikrer at akkumulert dimensjonerende nedbør øker med varighet gir gode resultater. Disse ferske nyutviklingene vil bli tilgjengelige for publikum via tjenester levert av meteorologisk institutt. For flom er det utviklet flom-varighet-frekvens (QDF) kurver med tilsvarende egenskaper.

The main objective of ClimDesign is to generate user-relevant design values based on intensity-duration-frequency (IDF) and flood-duration-frequency (QDF) curves that account for a changing climate at individual locations and across regions. A project team of experts on floods, extreme precipitation and statistical methods together with major infrastructure owners, will collaborate to handle the challenges emanating from this objective. ClimDesign will move the frontier of knowledge by (i) improved understanding of temporal changes in extreme events and handling non-stationarity in estimating design values, (ii) quantifying the risk of extreme events within a region and (iii) incorporating projected changes in extremes into design values. A particular challenge related to climate changes effects is the expected changes in seasonality of extremes. Spatial analysis of extremes is important for the estimation of an area reduction factor of extreme precipitation, i.e. what is the ratio of a 200-year precipitation event for an area of 1000 km2 compared to a rain gauge? Spatial analysis of extremes is also important for assessing the spatial extension of a 200-year flood and for assessing how often one of the culverts along a road might experience a 200-year rainfall event. The high-dimensional extreme value modelling needed for analysing spatial extremes is a methodological challenge. Selected project findings will be implemented in operational tools, and the project team will suggest updates of existing guidelines for flood estimation. Infrastructure owners, areal planners, municipalities and consultancies’, will use the project results for climate change adapted estimates of design values. This will reduce flood risks and thereby reduce the vulnerability to floods and increase infrastructure resilience. The research tasks will be carried out on case-studies suggested by the stakeholders, ensuring that there is a close link between research questions and user needs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima