Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

From Asia to East Africa: Antibiotic Trajectories Across the Indian Ocean (FAR)

Alternativ tittel: Fra Asia til Afrika: antibiotikaen veier over det indiske havet

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektet startet i desember 2020. Vi har i perioden frem til oktober 2021 ansatt hele forskerteamet og rekruttert studenter, opprettet lesegruppe om antibiotikaresistens, samt hatt oppstartsseminar. Vi har lykkes i å rekruttere både PhD- og Postdokstipendiater og forskere med solid språkkompetanse: en antropolog med kinesisk bakgrunn jobber med arbeidspakke 1 om antibiotikaproduksjon i Kina, en antropolog men tanzaniansk bakgrunn jobber med arbeidspakke 2 om den historiske utviklingen av import og regulering av asiatiske antibiotika i Tanzania, og en antropolog med kenyansk bakgrunn jobber med arbeidspakke 3 om antibiotikabruk blant bønder som jobber med kjøttproduksjon i Tanzania. Forskeren fra Tanzania har lang erfaring med antibiotikaresistensforskning i øst-Afrika og er en viktig ressurs for hele teamet. Grunnet innreiserestriksjoner jobbet deler av teamet fra hjemmekontor i Canada og Kenya i perioden frem til august, og fremdeles venter vi på at forskeren fra Tanzania skal få oppholdstillatelse til Norge og han jobber derfor på oppdragskontrakt fra Tanzania. PhD- og postdokstipendiaten og forskeren, samt en medisinstudent på forskerlinjen og en MA student, forbereder feltarbeid. Forskerteamet hadde to dagers oppstartsseminar i juni, hvor vi jobbet med ulike metodiske og teoretisk tilnærminger til å studere globale materielle forbindelser, som danner utgangspunkt for vår ambisjon for å kartlegge global antibiotikahandel fra Asia (Kina og India) til Øst-Afrika (Tanzania). I hele prosjektperioden har vi annenhver uke organisert en seminarserie/lesegruppe om antibiotikaresistens med deltagere fra prosjektet, samt fra IKOS (HF-fakultetet), eksterne leger interessert i global helse og MA studenter. Gruppen leser bredt om AMR og med særlig vekt på perspektiver fra samfunnsvitenskapelig og humaniora, og gjennom dette arbeidet har forskerteamet etablert en felles plattform før feltarbeidene starter. Prosjektleder har i perioden bidratt til en større søknad til The Nordic Research Council om støtte til etableringen av 'Nordic workshop series social research on microbes', med kollegaer i Helsinki, København og Gøteborg, et nettverk som blir viktig for FAR-prosjektet. Videre har prosjektleder blitt tilknyttet et nylig finansiert NORHED prosjekt som skal bidra til oppbygging av medisinsk og miljø-antropologi ved universiteter i Øst-Afrika, og har i den forbindelse fått finansiering til ytterligere en PhD-stipendiat som skal jobbe med matproduksjon og antibiotikaresistens i øst-Afrika og innlemmes i FAR-prosjektet.

Introduced in the 1930s, antibiotics soon came to transform deadly diseases into treatable life events. Over the last decades, there has been an increasing concern that this old and potent medical technology is losing its power to heal due to growing numbers of resistant microbes worldwide. While few new antibiotics have been produced since the 1980s, the global markets for old school generic antibiotics are rapidly shifting -- from European and North American dominance, to an increasing production in the global South. This project explores antibiotic production in and export from Asia, following antibiotic trajectories in contemporary and historical trade routes across the Indian ocean to the markets in eastern Africa. The project brings together an interdisciplinary group of scholars, combining methods and perspectives from the humanities, social sciences and medicine to investigate how active pharmaceutical ingredients (APIs) and generic antibiotics are produced, regulated and exported from China and India to Africa, and particularly Tanzania. In Tanzania we follow national regulations efforts and the circulation patterns of antibiotics in formal and informal markets, into the rural Kilimanjaro region where we investigate how small and large-scale farmers make use of these drugs for humans, animals and in the fields. In close collaboration with local partners, the project employs long-term ethnographic fieldwork, document and policy analyses, and archival work to develop a theory of drug trajectories in the global South. We will investigate China and India as global health actors, and the role of pharamceuticals to Chinese presence in Africa. The project is also response to the call from leading medical journals, such as The Lancet and Science, for research contributions from the humanities and social sciences to studies of antimicrobial resistance, and the project aims to inspire a more sustainable and context-sensitive use of antibiotics.

Aktivitet:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell