Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Asian Scientific Alliance for Plastic Pollution and Value Network Management

Alternativ tittel: Asiatisk vitenskapelig allianse for plastforurensning

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

302575

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Plastforurensing er en av de mest alvorlige miljøutfordringene i vår tid. Utviklingsland i Asia er antatt å stå for over 85 % av utslippene av plast til havet. Avfallshåndtering i asiatiske utviklingsland er ofte avhengig av millioner søppelsamlere, skraphandlere (alle i den uformelle arbeidssektoren) og tusenvis av småskala avfallshåndteringsanlegg som transporterer, sorterer, river opp og gjenvinner plasten. I land som ikke anerkjenner eller engasjerer uformelle avfallsarbeiderne, risikerer avfallshåndteringen ikke bare å være ineffektive, men også å frata det primære levebrødet fra de svakeste i samfunnet. ASAP prosjektet fokuserer på to søyler: Søyle 1: Analyse av pådriverne og mekanismene som resulterer i dårlig plastavfallshåndtering, som forurenser og slipper ut plast i elver og til slutt i havet. Her vil vi se på de tre største landene i Asia: Kina, India og Indonesia. Søyle 2: Utvikling og etablering av et internasjonalt nettverk av eksperter og lokale interessegrupper som samles årlig i en serie av tematiske konferanser, og gjennom opprettelsen av en tematisk kunnskapshub. Arbeidet i Søyle 1 har blitt svært hindret av at det ikke har vært mulig å gjennomføre feltarbeid grunnet Covid. Vi har likevel hatt framdrift i planleggingen av tre studier som vil gå i dybden ved å utforske strukturen og funksjonen av den uformelle sektoren involvert i innsamling, prosessering og resirkulering av plast. To studier planlegges i India, i byene Sura og Vapi, og en i Kina (forhåpentligvis Shanghai). Studiene i India starter i november 2021, mens den i Kina vil starte tidlig i 2022. De to studiene skal involvere lokale organisasjoner og blir gjennomført gjennom å kontakte og intervjue hundrevis av uformelle arbeidere som jobber i forskjellige ledd i plasthåndteringsprosessen. Denne omfattende undersøkelsen er under utvikling mens studiemetodologien nå blir ferdigstilt. Den innsamlede dataen vil gi oss mulighet til å formulere en økonomisk modell som på sin side skal bli brukt til å utforske politiske vedtak og økonomiske utløsere som kan forbedre plastgjenvinningen i de uformelle sektorene og videre også redusere plastforurensning. Når det gjelder søyle 2, har vi gjort betydelige fremskritt med å skape et vitenskapelig nettverk av forskere og eksperter dedikert til problemet med plastforurensning. International Knowledge Hub Against Plastic Pollution (IKHAPP) lanseres offisielt i november 2021. Over ti forsknings institutter i Europa og Asia deltar allerede i IKHAPP og nettverket er stadig voksende. IKHAPP består blant annet av et nettsted dedikert til å samle, gjennomgå, organisere og presentere de mest relevante, originale og mest effektive vitenskapelige publikasjonene/rapporter? som finnes internasjonalt for plastforurensning. Publikasjonene? er organisert etter temaområde. Nettstedet gir sammendrag og høydepunkter fra de mest relevante publikasjonene. Målet med IKHAPP er å være en samlet stemme fra akademia og ekspertmiljøer for å øke formidlingen av relevant vitenskapelig kunnskap og inspirere til effektive og gjennomførbare nasjonale og internasjonale tiltak for å dempe plastforurensning. Videre vil IKHAPP arrangere (foreløpig i desember 2021) sin første konferanse/webinar om temaet: "En internasjonal konvensjon om plastforurensning og den uformelle resirkuleringssektoren". Vi har så langt publisert et standpunkt om den uformelle sektorens mulige rolle i å begrense plastforurensning. Et manuskript om forholdet mellom plastforurensning og kjemisk forurensning i India er sendt inn til et internasjonalt tidsskrift for fagfellevurdering.

The ASAP project will target key sources and socioeconomic drivers of marine litter in Asia's three largest countries: China, India and Indonesia. The project will deliver quantitative assessments of plastic litter releases from source hotspots in the three countries, asses critical interlinkages between plastics waste and chemical pollution and improve the understanding of the socioeconomic determinants of plastic waste mismanagement. The project will also host a knowledge hub and a network secretariat for research and stakeholders in the region. Mismanagement of both domestic and imported waste from the developed world is one of the key drivers of plastic pollution. In these countries, plastic sorting, collection and recycling is mainly processed by millions of marginalized informal workers in poorly understood plastic waste value networks (PWVN). This workforce plays an extremely important role in the society and for the environment through capturing value from waste and reducing environmental releases. With lacking or inadequate formal management in place, broken or dysfunctional informal value chains are the main causes of pollution. Plastic litter also conveys hazardous chemicals both from additives and chemicals used in recycling. If released during litter ageing, they will pose a risk to marine biota and humans. The chemical pollution of plastic is a major impediment for a well-functioning and sustainable recycling sector, and a major hinderance towards circular economy avoiding polluted plastic in new products. The project will elucidate the functioning and sustainability of informal PWVNs, its interconnectedness to chemical pollution and quantitatively assess plastic releases to rivers and the sea. ASAP will both generate empirical data from original surveys and leverage on existing regional projects and initiatives. The project will provide science-based support to local Asian governments in their efforts to address plastic pollution.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø