Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Arctic Silk Road: Imagining Global Infrastructures and Community Boundaries in Sápmi and the Russian North

Alternativ tittel: Arktisk Silkevei: Globale Infrastrukturer og Samfunnsgrenser i Sápmi og det Russiske Nord

Tildelt: kr 11,1 mill.

"Arctic Silk Road" -prosjektet følger de sosiale og materielle livene til globale infrastrukturer over tid og rom. "Silkeveien" i Arktis refererer til et infrastrukturnettverk som skal lette varestrømmen mellom det nordøstlige Kina og markedene i Europa gjennom en nordlig sjørute og smeltende havis. Det inkluderer planer for en arktisk jernbane som krysser det transnasjonale samiske hjemlandet (Sápmi) fra Rovaniemi i Finland til den største skipshavnen i Kirkenes i Norge, og oppbyggingen av arktisk havnehavn og jernbaneinfrastruktur langs norske, russiske og sirkumpolare kyster. Internasjonale forberedelser har skapt lokal usikkerhet og kollektiv mobilisering mot planene gjennom kunst og nye allianser langs de planlagte rutene. Dette vever nye relasjoner mellom samiske samfunn som praktiserer livsopphold- og duodji-leve-veier, innbyggere i sårbare nordlige industrisentre, statlige myndigheter og internasjonale organisasjoner. Samtidig har det vekket minner fra den tidligere industrielle utviklingen, virkningen av statlige inngrep i forhold til selvforsyning og lokal produksjon. Gjennom fokus på det materielle sammenligner prosjektet 1) konkurrerende visjoner om den arktiske silkeveien langs dens forventede ruter, og 2) hvordan infrastruktur i disse regionene har formet sosiale og territorielle forhold gjennom tidene. Gjennom samarbeid med lokalsamfunn, håndverkere og museumskonservatorer, vil prosjektfunn bidra til pågående diskusjon om infrastrukturelle påvirkninger og selvbestemmelse i Sápmi. I prosjektet så langt har vi utført feltarbeid på infrastrukturen til den Arktiske Silkeveien i Sápmi (Norge og Finland) og sammenlignende steder langs den globale ruten. Vi publiserer flere artikler om denne forskningen, og organiserer en bok med sammenlignende casestudier fra Sápmi, Russland og rundt om i verden, med tittelen Arctic Silk Road: Ethnographies of an Imagined Infrastructure. Vi har også lansert en podcast om kolonial og samisk infrastruktur. Vi har holdt to prosjektkonferanser: en konferanse om prosjektets teoretiske fokus på forstyrrende infrastrukturer og materialer, og den andre en workshop for den arktiske silkeveiens redigerte bokvolum. I tillegg har prosjektmedlemmer presentert forskningen på arktiske og internasjonale konferanser, og akademiske foredrag.

The melting of Arctic sea ice has opened new opportunities for what has been popularly termed the "Arctic Silk Road," an infrastructural endeavor that seeks to connect northeast China to markets in Europe through a northern sea route. This features plans for the Arctic Railway traversing the transnational Indigenous Sámi homeland (Sápmi) from Rovaniemi in Finland to the major shipping port of Kirkenes in Norway, and the Belkomur Railway in northwestern Russia. Logistical preparations have fostered uncertainty and collective mobilizations along the envisioned route--weaving new relations between Skolt, Inari, and North Sámi concerned about land-based livelihoods, residents of precarious northern industrial centers seeking job opportunities, and state governments. Through study of these interrelations, the Arctic Silk Road project seeks to answer the central question: How do people build communities through the anticipation of infrastructures, and how does this occur through material and linguistic expressions of community belonging that transform across space and time? This project features multiple levels of comparative study: First, it involves multi-sited comparison of community expressions along the envisioned routes of the Arctic Silk Road across Norway, Finland, and Russia. Second, it investigates how infrastructures have shaped material expressions of community identity through time, from Medieval exchange networks, 17th century mines, and post-Second World War roads that shaped Sámi and Nordic cultural distinction with traded silver and cloth, to contemporary fluorescence of regional art and dress in mobilizations against new forms of state incursion. Project findings will be used to inform political decision-making on sustainable infrastructure that encourages economic opportunities while considering environmental and cultural impacts.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning