Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigration, Inequality and the Welfare State: A Modern Macroeconomic Approach

Alternativ tittel: Innvandring, ulikhet og velferdsstat: En Moderne Makroøkonomisk Tilnærming

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

302661

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Innvandring er blitt et av de store politiske spørsmålene som former samtiden. Innvandringsbølgen i 2015, som følge av krig i Midtøsten, var et stort sjokk for Europeiske økonomier og hart skapt debatt blant samfunnsvitere, politikere og i dagspressen. Mange verdenshjørner er forttsatt fattige og ustabile. I årene som kommer vil vi sannsynligvis få nye innvandringsbølger og innvandring vil fortsette å prege den politiske debatten. Målet med dette prosjektet er å utforske de økonomiske mekanismene som ligger til grunn for hvordan innvandring påvirker vertslandets økonomi og institusjonene i vertslandet som påvirker opplevelsen til migranter. Mer generelt vil vi utforske samspillet mellom velferdsstaten, arbeidsmarkedsfriksjoner, arbeidsmarkedsutfall (arbeidsledighet, yrkesdeltakelse, ulikhet), sosial velferd og innvandring. I den første delen av prosjektet kvantifiserer vi hvordan forskjeller i arbeidsmarkedsinstitusjoner og offentlig politick på tvers av OECD-økonomiene påvirker arbeidsmarkedseffekten av et stort innvandringssjokk. I den andre delen studerer vi hvordan forskjeller i arbeidsmarkedsinstitusjoner og offentlig politikk i OECD-økonomiene påvirker velferdsstatens finansielle bærekraft under et stort innvandringssjokk og hvordan dette avhenger av den sosioøkonomisk sammensetning av migrantene. Del tre karakteriserer den optimale utformingen av migrantfordelingsregler til europeiske land og optimale finanspolitiske løsninger for enkeltland. I del fire kvantifiserer vi innvirkningen av innvandring og automatiseringsteknologier på inntekts- og formuesulikhet i USA siden 1980. Til slutt i del fem bruker vi norske mikrodata for å få ny kunnskap om fordelingen av inntekts- og komsumrisiko, som spiller en viktig rolle for ulikhet og velferd. I prosjekttets første år har vi fullført en artikkel om inntektsrisiko. Vi har blitt invitert til å sende en revidert versjon til Journal of the European Economic Association, et godt generelt økonomitidsskrift. Vi nærmer oss også først versjon av en artikkel om hvordan forskjeller i arbeidsmarkedsinstitusjoner og offentlig politick på tvers av OECD-økonomiene påvirker arbeidsmarkedseffekten av et stort innvandringssjokk. Forløpige resultater ble presentert på et seminar i regi av Oslo Macro Group i April 2021. Hjemmesider: https://www.sv.uio.no/econ/forskning/prosjekter/imwel/index.html

The goal of this project is to investigate the economic mechanisms through which immigration impacts the host economy, and how the institutions of the host economy affect the experience of migrants. It will develop a new framework of analysis that accounts for the multifactorial nature of immigrant and native workers (e.g. age, wealth, education, and experience); the very different labor market dynamics observed across countries (i.e. job finding and separation rates); and the very different public policies observed across countries (the tax and social benefit system). We will quantify: i) the impact of the current immigration dynamics on labor markets (unemployment, labor force participation) and how this impact depends on institutional features and public policy; ii) the determinants (both institutional and individual-specific) of the speed of economic integration of immigrants and how this affects the fiscal sustainability of a migration shock; iii) the impact of immigration on wealth and income inequality as well as the interaction with institutional features; iv) The optimal way to allocate an immigration shock across European countries and optimal policy responses for individual countries. These results will help clarify potential misconceptions about the impacts of immigration and contribute to evidence-based policy design and implementation that can maximize the opportunities immigration presents and minimize displacement effects. At the same time, it will create expertise through the integration of new researchers into these topics and build capacity for future research in the field.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon