Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Towards the next generation of lubricants by artificial intelligence

Alternativ tittel: Towards the next generation of lubricants by artificial intelligence

Tildelt: kr 10,9 mill.

Produksjon av smøremidler er en hundre år gammel industri hvor utvikling og nyvinning er basert på eksisterende oppskrifter med små endringer i ulike additiver. Smøremidler brukes for å oppnå nødvendige nivåer av friksjon og slitasje i bevegelige systemer. De kan være flytende, faste eller halvfaste (fett) stoffer. Smøremiddlene består i hovedsak av en væske (opptil 95%) og en additiv-pakke (kjemiske stoffer som gir funksjonalitet og forbedrer smøremidlenes egenskaper). Nåværende metoder for å produsere og utvikle smøremidler er basert på empirisk erfaring med stoffer som har fungert som smøremidler i flere tiår. I tillegg er tilsetningsstoffene som gir funksjonalitet til smøremidlene, vanligvis funnet ved prøve- og feilutvikling. I dette prosjektet er det tatt en kunstig intelligens (AI) tilnærming til å produsere nye smøremiddelformuleringer med fokus på bedre ytelse, men også på bærekraft og resirkulering fokus. Fammeverket er utført, og fokuset vil være på gruvedrift med korte molekyler av PAO som basismøremidler og syntetiske estere på grunn av deres miljømessige egenskaper. Det er også startet en maskinlæringsmetode som stirrer med ioniske væsker som tilsetningsstoffer. Databaser er søkt og de første algoritmene blir produsert. Databaser fra det europeiske miljømerket og stoffer som brukes i næringsmiddelindustrien er på jakt.

Lubricant formulation and production is a century-old industry in which the development of formulations is still based on existing recipes adding selected additives. The new products need to be tested in a step-wise procedure, starting in lab scale (quick and cheap method), and scaling up until real tests (which are long term, expensive, difficult and complex processes) can be performed. This long, expensive and often frustrating process can be boosted with the help of Artificial Intelligence (AI). Formulating lubricants requires gathering information of available chemicals and substances that have the physical and chemical characteristics required for providing a system with the desired friction and wear. Mining in the available data of chemicals that could potentially become the next generation of lubricants requires new tools, methods, and new approaches, radically different from those used until now. Lubricants are used for achieving the required level of friction and wear rates in moving systems. They can be either liquid, solid or semi-solid (greases). Their formulation is rather simple, i.e. consists of a base fluid in the highest proportion (up to 95%) and an additive package (chemical substances providing functionality and improving its properties). Current state of the art for producing lubricants is based on empirical experience of substances that have been functioning as lubricants for decades. In addition, the additives giving functionality to the lubricant are typically found by trial and error development. An example of this is the additives based on Zn that were originally developed as antioxidants and finally turned out to be the best additives for friction and wear control . However, this approach brings only small incremental improvements in lubricant formulations. Therefore, the development for covering the demands of the new generation of lubricants is happening at lower speed than required for applications and for environmental legislations.

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek