Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Rough Ocean

Alternativ tittel: The Rough Ocean

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektnummer:

302743

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Albert Einstein sa "alt skal gjøres så enkelt som mulig, men ikke enklere". Dette gjelder godt for mange teorier som ligger til grunn for fysisk oseanografi, studiet av havdynamikken. Folk har antatt at for eksempel havet har en konstant tetthet, blir tvunget av konstant vind og har en flat bunn. Disse forutsetningene har blitt revidert på sin side, noe som fører til endringer i vår forståelse. Men konseptet med flat bunn forblir i vår oppfatning. Vi bruker flatbunnsfunksjoner for å beskrive den vertikale strukturen til strømmer, diskutere dybdegjennomsnittlig respons og sammenligne satellittobservasjoner med flatbunnsbølger. Men bunnen er ikke flat hvor som helst, og det finnes bevis for at bunntopografi påvirker strømmer helt til overflaten. I "The Rough Ocean" vil fysiske oseanografer og marine geologer samarbeide for å studere spesifikke topografiske interaksjoner. Disse inkluderer hvordan topografi påvirker Golfstrømmen og "planetariske bølger", med skalaer fra hundrevis til tusenvis av kilometer, men også topografiske bølger, som ofte er usynlige på overflaten, men som kan bidra betydelig til den oseaniske energibalansen. Resultatene vil forbedre våre fremtidige analyser, men også hvordan vi representerer topografi i klimamodeller, som ikke kan løse topografiske interaksjoner på små skalaer.

Many theories of ocean circulation neglect bottom topography. Recent observational and theoretical evidence suggests to the contrary that topography exerts a dominating influence on the vertical structure of time-varying oceanic flows. The proposed work seeks to bridge the gap between oceanographic theory, observations and full complexity numerical models by examining interactions between specific flows and topography, both idealized and realistic. The project also aims to strengthen interactions between physical oceanography and marine geology, two disciplines which often have been independent. Results from The Rough Ocean project will help improve the use of satellite-derived ocean data, aid the interpretation and running of climate models, improve ocean prediction and open possibilities for future inter-disciplinary work.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima