Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Reuse of building materials - a user perspective

Alternativ tittel: Ombruk av byggmaterialer - et brukerperspektiv

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektet startet i april 2020 med et digitalt oppstartsmøte og en partnerworkshop med fokus på diskusjon om potensielle brukergrupper og byggevarer for ombruk som kan vurderes i REBUS (WP1). En systematisk litteraturgjennomgang ble utført (WP1) med tett samarbeid med en sommerstudent for å evaluere status for forskningsbasert kunnskap fra et brukerperspektiv om teknisk ytelse (WP2), verktøy og metoder for livssyklusevaluering (WP3) og praktisk implementering (WP4). Det ble gjennomført en nasjonal online undersøkelse (WP1) sammen med doktorgradsstudenten for å identifisere behovene til forskjellige brukergrupper når det gjelder valg av ombruksbyggevarer. Mer enn 60 byggevarer er evaluert for egnethet for ombruk ut fra et dokumentasjonsperspektiv i henhold til kravene i Norsk forskrift om tekniske krav til byggverk (WP2). Sammen med prosjektpartnerne ble det valgt ut fem produkter (WP1 og WP2), og prosessen med å sette opp retningslinjer for dokumentasjon av de valgte produktene har startet (WP2). Screening av relevante pilotprosjekter og verktøykasser (WP1 og WP4) er utført gjennom datainnsamling og partnerintervjuer for å få en oversikt over praktiske utfordringer, barrierer og suksessfaktorer for ombruk av byggevarer. Oppstarten av nettverksstrategien for å lære om ombruk av byggevarer (WP5), som krever fysiske møter der folk blir kjent, er utsatt til 2021 på grunn av covid19. I 2021 er det gjennomført evaluering av funnene fra brukerkrav som ble identifisert i litteraturgjennomgangen (WP1, WP3), nasjonal undersøkelsen (WP1, WP5) og intervjuene (WP1, WP4). To vitenskapelige artikler, basert på funnene fra nasjonal undersøkelsen og intervjuene, er skrevet og sendt til tidsskrifter. Arbeidet med retningslinjene for redocumentation videreført basert på krav gitt i de harmoniserte produktstandardene, samt innspill fra byggenæringen (WP2). Litteraturgjennomgangen om livssyklus bærekraftsvurderinger (LCSA) er gjennomført for å få en oversikt over metodologiske valg som brukes til evaluering av gjenbrukte produkter som innspill til utvikle et rammeverk for LCSA (WP3). Det pågår arbeid med å levere data fra de valgte pilotprosjektene (WP4) for testing og validering av pågående aktiviteter (under WP2 og WP3). Som del av evalueringen av hvor nettverksstrategier påvirker deltakernes holdninger og handlinger for ombruk av byggevarer, det første fysiske nettverksseminaret er gjennomført 22 september med 8 firmaer (WP5). Gruppeintervjuer av nettverksmedlemmene per firma er gjennomført før nettverksseminaret. I tillege, REBUS midtveis seminar gjennomført 23 september med deltakere fra prosjektpartnere, referansegrupper, medlemmer i styringsgruppen og representanter fra forskningsråd.

-

Despite a rapidly increasing body of research dealing with barriers and opportunities of the circular economy transition in various industries, there is still limited detailed insights to many of the critical transition aspects in current literature. Previous scientific work dealing with reuse of building materials in a Norwegian context is scarce. Furthermore, current knowledge on Norwegian conditions is primarily industry reports written for practitioners based upon anecdotal experiences. Even if there exists distinctive regulations, practices and documentation methods for (new) building products, similar assessment systems for reused construction products do not exist, neither in the regulations nor as voluntary systems. In addition, due to specific national conditions, results of international studies have a need for contextualising to be relevant for the Norwegian building industry. There is thus a need to develop an improved and research-based understanding of aspects particularly relevant for Norway. The project is therefore expected to contribute with new knowledge of several aspects of reuse of building materials including legal procedures and quality assurance schemes of multiple technical, environmental, economic and social performance and how these aspects are related. By cooperating with the industry, the project aims to find practical solutions and develop more relevant methods for faster implementation of reuse of building materials. Pilots testing will build in-depth knowledge of how to deal with implementation issues such as suitability of test and evaluation methods, policies and requirements, and markets for reused products. Research on network strategies are another new aspect to ensure high level of engagement among users and stakeholders in co-production of common knowledge.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling