Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Water disinfection strategies to improve Atlantic salmon parr production in freshwater recirculating aquaculture systems

Alternativ tittel: Strategier for desinfisering av ferskvann i resirkuleringssystemer i akvakultur, for å forbedre oppdrett av lakseparr.

Tildelt: kr 8,0 mill.

Årlig produseres det 344 millioner smolt til lakseoppdrett i Norge. Nå står denne produksjonen foran et stort teknologisk skifte. Landbaserte gjennomstrømmingsanlegg erstattes av resirkulerende akvakultursystemer (RAS). Disse komplekse systemene har lavt vannforbruk, ingen rømming og et kontrollert produksjonsmiljø som er optimalt for fiskeproduksjon. RAS består av en serie vannbehandlingsenheter, inkludert et biofilter for å behandle vannet og gjenbruke det. Imidlertid gir utviklingen i RAS også nye utfordringer, for eksempel hvordan man kan desinfisere vannet uten at det gir negativ innvirkning på laksens helse og velferd, og biofilterytelsen. Mer kunnskap for en mer effektiv og operativ desinfeksjonsstrategi er nødvendig. Flere strategier kan potensielt brukes til vannbehandling i RAS, men innvirkning på fiskehelse, velferd og vekst må dokumenteres før de kan tas i bruk i industriell skala. Samtidig må balansen mellom å holde uønskede bakterier og virusnivåer lave og funksjonelle bakterier i biofilteret stabil, overholdes. Til det trengs det å utvikle en operativ metode for å overvåke biofilmaktiviteten. Målene for vårt RASHealth-prosjekt er: i) Å forbedre vannbehandlingsmetoder ved bruk av ozon (O3) og pereddiksyre (PAA). ii) Å øke biosikkerheten ved å ta i bruk desinfeksjonsstrategier som omfatter sykdomsvektorer og reservoarer av patogener. iii) Å dokumentere PAAs effekt på laksens helse, velferd og vekst, og å evaluere to metoder for å tilføre dette desinfeksjonsmiddelet til vannet. iv) Å utvikle og teste en ny kvantifiseringsmetode for biofilmaktivitet i daglig drift. Prosjektet forventes å bidra til standardisering av desinfeksjon av vann, og innvirkning på hvordan RAS-anlegg utformes og yter i framtiden. Ved å utvikle et matproduksjonssystem som effektivt produserer næringsrik mat med reduserte miljøpåvirkninger vil RASHealth også bidra direkte til bærekraft i norsk havbruk. Prosjektaktivitetene går etter planen til tross for de logistiske utfordringene COVID19 har før til. Fram til dags dato har prosjektaktivitetene omfattet intensiv planlegging, gjennomføring av forsøk og laboratorieanalyser. For eksempel startet "Bestemmelse av PAA-eksponeringskonsentrasjons- og administrasjonsmetode uten effekt på atlantisk laksefisk (Salmo salar) helse, velferd eller vekst" i slutten av august på forskningsstasjonen "Havbruksstasjonen i Tromsø AS" og forventes å avsluttes i midten av desember. Mer informasjon om disse forsøkene finner du på FOTS ID 24128. Videre blir flere vev- og vannprøver fra disse studiene analysert ved Nofima og NTNU. En annen pågående aktivitet går ut på foreløpig testing av en respirometribasert analyse. Og forberedelse av en enzymbasert analyse pågår ved DTUaqua. Foreløpige resultater fra ovennevnte forventes i begynnelsen av 2021.

Traditional Atlantic salmon production is shifting thousands of tonnes of fish production to recirculating aquaculture systems (RAS). Outbreaks of pathogens had led to severe losses in Norwegian RAS production and a recent survey revealed an uncertainty about the current disinfection protocols in terms of safety and efficacy. Therefore, it is necessary to gather more knowledge on how and where to apply water disinfectants in Atlantic salmon parr production in RAS, without compromising fish health, welfare and growth, biofilter bacteria or water quality. RASHealth project consists of six (6) work packages, four (4) research trials and fourteen (14) research tasks that are conducted by three (3) partners (Nofima, NTNU and DTU) in Norway and Denmark. The RASHealth’s ambition is: i) to develop new water treatment practices for Atlantic salmon parr in freshwater RAS using ozone or peracetic acid (PAA), ii) to improve RAS biosecurity by adopting disinfection strategies considering the pathogen vectors and reservoirs, iii) to document PAA’s effect on Atlantic salmon parr health, welfare and growth and, to evaluate two administration methods, iv) to develop and test a new assay to quantify biofilm activity during routine activities and v) to monitor the production of disinfection by-products and, their accumulation in the water. The project results and outputs will be disseminated by: i) conferences and workshop presentations, ii) teaching and lecturing, iii) on-site RAS facility workshops, iv) association with ongoing industry-based projects, v) scientific manuscripts in journals and vi) social and specialized media articles and newsletters. It is anticipated that the RASHealth will allow a standardized implementation of water disinfection strategies in RAS with substantial impact on the future planning, design, management practice and performance of RAS.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning