Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Critical Thinking in Sustainability Education

Alternativ tittel: Kritisk tenkning i Utdanning for Bærekraftig Utvikling

Tildelt: kr 10,0 mill.

CriThiSE (Kritisk tenkning i utdanning for bærekraftig utvikling) er et samarbeid mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Karlstads Universitet, Naturfagsenteret, Skrivesenteret, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og fem skoler; en i Karlstad, en i Lillestrøm og tre i Trøndelag. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet og koordineres av Institutt for lærerutdanning, NTNU. Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle undervisning i kritisk tenkning for barneskolen og å undersøke utbyttet av denne. Kritisk tenkning fremheves som en sentral ferdighet for det 21. århundre - sentral i utdanning, arbeidsliv og samfunnet forøvrig. Dagens skole trenger derfor å utdanne de kommende generasjoner på en måte som oppmuntrer dem til å reflektere kritisk over sine egne og andres valg. Dette er en av de mest sentrale sakene for grunnskolen å bidra med i løpet av de neste tiårene for å sikre videre bærekraftig samfunnsutvikling, som fremhevet i den nye norske læreplanen med styringsdokumenter. I Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) eller bærekraftig utdanning, er kritisk tenkning en sentral kompetanse for å kunne ta informerte valg. Gjennom CriThiSE vil vi gjennomføre en longitudinell studie av hva det vil si å tenke kritisk i skolen. Vi vil utvikle og evaluere undervisning i kritisk tenkning innenfor forskjellige kontekster av UBU og innenfor forskjellige fag. Sammen med lærere vil vi utvikle deres tilnærminger, og undersøke om og hvordan disse tilnærmingene blir brukt i klasserommet. Videre vil vi undersøke påvirkningen på elevenes utvikling som kritiske tenkere. Prosjektet startet 01.01.2020 og innebærer en 3 års intervensjon på mellomtrinnet. Før intervensjonen startet gjennomførte vi pre-tester i form av spørreundersøkelser til lærere og elever (kontrollskoler og intervensjonsskoler), samt intervjuer av lærere og elever (intervensjonsskoler). Kontrollskolene deltar i kvantitativ datainnsamling, mens intervensjonsskolene deltar i både kvantitativ og kvalitativ datainnsamling. Vi har nå gjennomført første år av intervensjonen, som hovedsakelig har dreid seg om profesjonsutvikling av involverte lærere. Fra høsten 2021 blir det mer aktiv utprøving av undervisningsopplegg i klasserommene, og oppfølgingsstudier av disse. For mer informasjon, se CriThiSE nettside: https://www.ntnu.no/ilu/crithise (crithise.no)

Globalization and development of technologies have brought a variety of societal challenges that require new competencies, including students’ capacity for Critical Thinking (CT). In contemporary society, many questions concern complex issues revolving around our common future, summarized in the cross-disciplinary concept of Sustainable Development. As a vital tool for making informed decisions, CT is one of the key skills for education to contribute to over the next decades to secure democratic development of society, which is acknowledged in the new Norwegian curriculum. CT is a respected area of research in the educational sciences, and there is a need for future research to help clarify to students, teachers and researchers what it means to think critically in school. In this study we will explore this issue longitudinally: we will develop and evaluate teaching of CT in different contexts of education for sustainable development and strengthen the connection between classroom teaching and everyday life challenges. The proposed CriThiSE project will be a collaboration between NTNU, Karlstad University, the Norwegian Centre for Science Education, the National Centre for Writing Education and Research and The Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education. The project aim is to map out and develop a pedagogical knowledge framework with which educators/teachers can work towards teaching CT in primary school. Building on a mixed-methods approach, the project will gather and analyse quantitative and qualitative data to answer the research questions: 1. conceptualize the skills and dispositions of CT and develop instruments measuring them, 2.-3. explain and evaluate teachers’ and students’ development of CT skills and dispositions as a consequence of professional development, and 4. investigate how CT is enacted in different contexts in order to determine what are generic and domain-specific CT skills and dispositions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren