Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

INOREG: INnovations in use Of REGister data for analyzing effects of primary and municipal care in patients with chronic diseases

Alternativ tittel: INOREG: INnOvasjoner i bruk av REGisterdata for å finne effekter av primær- og kommunehelsetjenester hos pasienter med kroniske sykdommer

Tildelt: kr 13,8 mill.

INOREG: INnOvasjoner i bruk av REGisterdata for å finne effekter av primær- og kommunehelsetjenester hos pasienter med kroniske sykdommer? De siste årene har det stadig kommet politiske initiativ (eks. HelseOmsorg21, Primærhelsemeldingen) som vil kreve økt forskning på hvordan multimorbiditet, primære og kommunale helsetjenester påvirker arbeidsdeltakelse, funksjonsevne, livskvalitet og sykehusinnleggelser for kroniske pasienter. Selv om det aller meste av omsorgen skjer utenfor sykehus, har denne pleien vært vanskelig å fange opp og dermed begrenset innen forskningen. Med fokus på to viktige kroniske grupper, pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og muskel- og skjelettplager, vil INOREG-prosjektet dekke akkurat dette behovet. Hovedmålet med prosjektet er å identifisere måter og forbedre omsorgen i kommunen, noe som resulterer i utfall som høyere deltakelse i sosialt liv og arbeidslivet, færre sykehusinnleggelser, bedre funksjonsevene og generell livskvalitet for pasientene. Dette oppnås ved å bruke en original tilnærming som kombinerer analyser av pasientregisterdata fra primær- og kommunalhelsetjenesten med kvalitative studier av utvalgte pasienter som har spesielt gode eller dårlige behandlingsresultater. Kort sagt, identifisere kombinasjoner av helsetjenester som ser ut til å fungere bra, og de som ikke ser ut til å fungere. Vi vil også identifisere kjennetegn ved pasienter som er spesielt utsatt for dårlige utfall. Det er forventet økt ressursmangel i primær- og kommunehelsetjenesten framover, på grunn av økningen i andelen eldre og økningen i antall pasienter med kroniske sykdommer. Resultatene fra prosjektet vil derfor også bidra til å informere beslutningstakerne om hvordan tjenestene bør endres for å redusere disse utfordringene. På lang sikt kan dette bidra til bedre koordinering og bruk av helse- og omsorgstjenester samt redusert ulikhet i helse.

INOREG addresses two of the main policy challenges related to the primary and municipal health care system: The need for more information on how variations in health care services and multimorbidity affect outcomes, and the lack of a necessary data foundation onto which the future direction and design of the services can be based. We will undertake register-based analyses to find effects of multimorbidity, primary and municipal care variables on outcomes such as employment, hospital admissions and quality of life, concentrating on two patient groups that represent different needs: Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Musculoskeletal disorders. Both groups use a wide range of the health services offered by municipalities and primary care. They are both care intensive and vulnerable to sick leaves, disbility benefits, hospitalization and poor functioning. This means that there are cost savings to be made by first identifying characteristics of patients at particularly high risk of poor outcomes, and second by improving services within primary and municipal care for these patients. By supplementing these quantitative data with qualitative data using mixed-method methodology, INREG will identify reasons and determinants for variability in patient pathways and the outcomes mentioned above. This will be done through in-depth studies of the decisions and prioritizations at micro-level using individual patient journals. Emphasis will then be put on identification of interventions and services modifiable by the municipalities, and that can be implemented in community health care. Through four work packages we will obtain knowledge on how to obtain data of high quality as well as how to use and interpret the data. We will also develop analytical methods that can be applied extracted data from the planned registry. Through close cooperation with municipalities, clinicians and patients, INOREG targets relevant topics for the stakeholders.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester