Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Storegga tsunami c. 6150 BC - a wave of destruction or transformative disruption for a prehistoric society?

Alternativ tittel: Storeggatsunamien 6150 f.Kr. – en utslettende katastrofe eller kime til endring?

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektnummer:

302858

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Det er mye arkeologer mener å vite om samfunnene for rundt 8000 år siden: menneskene drev med jakt, sanking og fisking, og de la boplassene sine nær stranda. Mennesker forholdt seg på daglig basis til sjø og hav. For 8200 år siden var verden inne i en midlertidig klimatisk kuldeperiode. Dette medførte at været var blitt våtere og stormene villere. Da det undersjøiske Storeggaraset gikk utenfor kysten av Møre for rundt 8200 år siden, forårsaket det en tsunami som rammet begge sider av Nordsjøen. Det er gjort mye naturvitenskapelig forskning på å stadfeste og datere Storeggatsunamien; vi vet når på året den traff kysten og hvor høyt den slo innover land i ulike områder. Vårt prosjekt undersøker de potensielle samfunnsmessige og menneskelige konsekvensene. Vi spør, hvordan påvirket tsunamien kystsamfunnene i eldre steinalder - på kort og lang sikt? I prosjektet anser vi at naturhendelse som en tsunami er, først blir en katastrofe når samfunnet som rammes ikke er rustet til å håndtere følgene. Måten samfunn håndterer dramatiske hendelser på, sier noe om samfunnet - om potensiell sårbarhet, samfunnsstrukturer, institusjoner og samfunns iboende kapasiteter. Tsunamier i vår tid har vist at det ikke bare er hus, ting og infrastruktur som ødelegges. Hele økosystem kan forandres når bølgen treffer. Samtidig, i tillegg til å overleve mangel på mat, husly eller skader, skal traumer, redsel og sorg bearbeides. Satte menneskene i eldre steinalder ord på frykten for slik å minnes den dagen sjøen ble et monster? Er det mulig å erkjenne tsunamiens potensielle påvirkning på mennesker og samfunn arkeologisk? I prosjektet kombineres kunnskap og metoder fra fagfeltene arkeologi, naturvitenskap og antropologisk katastrofeforskning. Vi undersøker mønstre i bosetning, kunnskapsoverføring i forbindelse med redskapsteknologi og landskapsbruk i utvalgte områder på Vestlandet og i Skottland.

C. 6150 BC, the Storegga tsunami inundated the coast of Western Norway, Scotland and North Britain. This disruptive event is central to our project. We aim to identify, understand and explain the tsunami’s short- and long-term impacts on small-scale, shore-bound Stone Age communities in the subsequent periods. The tsunamis date and physical impact is known, but it is a disaster in as much as it entails large-scale loss of lives, property and livelihood. However, a tsunami is also a social phenomenon interrupting historical contingency. Studied as a large disruptive event, we will examine whether the Storegga tsunami was an accelerator for social developments, opening social systems up to change or transforming social order. To reach our objectives, we will investigate patterns of human activity, mobility, settlements and ritual behaviour, both on a local site level and with a wider geographical scope. Identifying the character of knowledge transmission, patterns of continuity or change in material culture and cultural traditions can indicate the type of impact experienced and subsequent strategies. We venture the risky task of investigating social reorientations and practices of prehistoric societies by studying a fragmentary archaeological record. For new insights into societal recovery after the Storegga tsunami, we will combine studies of site distribution, lithics, landscape reconstruction, micromorphology, Bayesian modelling of radiocarbon dates, with recent hazard research and theories from the social and humanistic sciences. We will deliver new insights into to how to identify a tsunamis impact, and an interpretative framework for understanding aspects of how small-scale, prehistoric societies recovered post-disaster, expressed both through social and ritual practices. Communication of how humans mediated external challenges in the past might also inspire acknowledgment of and compassion for similar experiences and encounters shared by people in our time.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam