Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Measuring quality (MASQ): Exceeding the limitations of quality management in municipal health and care services

Alternativ tittel: Måling av kvalitet: Begrensninger og muligheter i kvalitetsstyring av kommunale helse og omsorgstjenester

Tildelt: kr 12,0 mill.

Spørsmålet om hvordan øke kvalitet og effektivitet i kommunal helse- og omsorgssektor er like gammelt som sektoren selv. Alle ønsker høy kvalitet. Men hva kvalitet er, og hvordan oppnå dette, er ikke entydig. Arbeid for kvalitetsheving, gjennom reformer, økte kompetansekrav, forberedelser til eldrebølgen og så videre, aktualiserer dessuten et paradoks: Jo mer kompleks sektoren blir, desto vanskeligere blir det å definere og sikre kvalitet. Et foretrukket grep i styring og ledelse for å løse paradokset har vært å introdusere målstyring og verktøy som kvalitetsindikatorsystemer, for kontroll og transparens. Kommunale helse- og omsorgstjenester er intet unntak. Ikke-intenderte effekter av slike system er bredt dokumentert i organisasjonsforskning. Her foreslås blant annet at grepet medfører standardisering av tjenestene, og at tjenesteansatte endrer prioriteringen av arbeidsoppgaver som ikke nødvendigvis gagner dem de jobber for. Det som teller er det som måles. Dette prosjektet studerer hvordan bruken av kvalitetsindikatorer for å styre de kommunale helse- og omsorgstjenestene former tjenestene fra innsiden. Prosjektet bygger på et kvalitativt metodedesign, hvor forskerne følger kvalitetsindikatorene «gjennom tjenestene», fra de lages og rapporteres til de blir virksomme data og beslutningsgrunnlag for tjenestene. Dette innebærer å studere måling av kvalitet, kvalitetsforbedrende praksiser og indikatorbruk i tjenestene, fra samspillet mellom personell og tjenestebrukere til ledelsesnivå og politikkutforming, og tilbake til «bakkenivå». Prosjektet vil utvikle forståelsen av kvalitetsindikator-styring, og øke validiteten til kunnskapsbasen om tjenestene som aggregeres opp av lokalt rapporterte data. Prosjektet vil også utvikle policy-anbefalinger for hvordan forbedre kvalitetsstyring. Prosjektet er i samarbeid mellom NTNU, NTNU Samfunnsforskning, Senter for omsorgsforskning Gjøvik, Amsterdam University Medical Center, norske kommuner og brukerorganisasjoner.

Norwegian municipal health and care services have become increasingly complex to organize, manage and work within, due to range of political, health and care professional and demographic factors. The more complex a service becomes, the more complex is also the quality management of the service. A preferred tool to solve this puzzle has been to introduce performance and quality indicator systems. A national quality indicator system for the Norwegian municipal health and care sector has recently been established. Larger municipalities have developed and publish online data from local indicator systems for their own services, and use the data also for service monitoring, planning and budgeting. Still, national authorities request more and better quality indicators in the services and more research on the quality of the services to extend the limited knowledge basis that indicators and professional guidelines are developed from. Current development work with indicators is often based on a too narrow approach to quality. MASQ addresses this lack of perspectives and the gap in knowledge between political ambitions and practice with a comparative mixed-method study of quality management in municipal health and care services, with a special focus on use and effects of quality indicators for the services and how they shape the work of the services' street level bureaucracy. MASQ will study the national quality indicator system for the Norwegian municipal health and care sector and locally developed quality indicator systems in at least 10-15 municipalities. Indicator (non-)use is very variable. Data will be collected along horizontal and vertical axes in the Norwegian municipal health and care sector, from national policy to municipal top- and middle- management and municipal health and care delivery, and inter-municipal cooperations, and from different services (nursing homes, care for people with intellectual disabilities, home care services and local mental health care).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester